Rijk van Nijmegen

Nijmegen krijgt 24 miljoen euro extra om bereikbaarheid nieuwe woningen te verbeteren

Bouw in Hof van Holland
Bouw in Hof van Holland © Google Street View
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen krijgt 24 miljoen euro extra van het Rijk om de infrastructuur rondom nieuwbouw te verbeteren. Zonder deze investeringen worden de nieuwe woningen volgens de gemeente letterlijk en figuurlijk onbereikbaar.
Het gaat om de gebieden Winkelsteeg en de nieuwe Stationsomgeving. In deze gebieden worden tot 2030 ongeveer 7500 woningen gerealiseerd, waarvan twee derde betaalbaar. Dit jaar hanteert de gemeente hiervoor voor goedkope koopwoningen een WOZ-waarde tot 220.000 euro; voor middeldure koopwoningen een WOZ-waarde tot 350.000 euro en een maximale (sociale) huur van 763,47 euro.
Met het geld wordt de hele infrastructuur van de Winkelsteeg aangepast. Rondom het Stationsgebied wordt de bereikbaarheid sterk verbeterd. Zo wil de gemeente betere fietsroutes, verbeterde toegankelijkheid van de westelijke entree en aanpak van het Vissersterrein.

'We zijn er nog niet'

Nijmegen laat weten blij te zijn met het extra geld. "We realiseren ons ook dat we er nog niet zijn, gezien de uitdagingen die op ons afkomen", zegt wethouder Noël Vergunst van Stedelijke Ontwikkeling. "Daarom wil Nijmegen samen met het Rijk en de regio nadere afspraken maken over gebiedsontwikkeling, aanpak stikstof, versterking van het landschap en de natuur, bereikbaarheid en energienetwerken."
Deze nieuwe Rijksgelden komen voort uit de samenwerking via de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en nieuwe afspraken die staan in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen jaren zijn opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten.

Inmiddels al 165 miljoen euro ontvangen

Die samenwerking heeft inmiddels al 165 miljoen euro aan Rijksgeld opgeleverd; te weten voor het Stationsgebied 3.500 woningen t/m 2030 (89 miljoen euro), voor de Kanaalzone 5.250 woningen t/m 2030 (73 miljoen euro) en de overige 3 miljoen euro is gegaan naar huisvesting voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen met een zorgvraag, studenten en andere spoedzoekers elders in de stad.