Arnhem en omstreken

Rijk investeert 72 miljoen in spoor en huizen Arnhem-Oost

Archieffoto uit 2014 tijdens de bouw van Arnhem Centraal Station
Archieffoto uit 2014 tijdens de bouw van Arnhem Centraal Station © Arjan Hoefakker
ARNHEM - Het Rijk investeert 72 miljoen euro in de ontwikkeling van Arnhem-Oost. Volgens het stadsbestuur is het geld 'een belangrijke eerste stap als antwoord op de urgentie om meer betaalbare woningen te bouwen'. Dat valt te lezen in een brief aan de Arnhemse gemeenteraad.
Arnhem wil binnen de bestaande stad zo'n 16.000 woningen bouwen voor 2040. Het stadsbestuur werkt al twee jaar samen met het Rijk, de Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland om de regio te verstedelijken. In Arnhem-Oost moeten zo'n 5400 huizen komen vóór 2030. Tweederde daarvan moet 'in het betaalbare segment' komen.
Ruim de helft van de nieuwe rijksbijdrage wordt geïnvesteerd in Spoorzone Arnhem-Oost. "In dit gebied is veel ruimte voor nieuwbouw, verbeterde mobiliteit en meer groen. Dat doen we niet alleen: het Rijk, de provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio steunen de plannen van de gemeente", schrijft het stadsbestuur.
Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om het spooremplacement te verplaatsen. Op de plek waar nu de treinen geparkeerd worden zouden immers veel huizen gebouwd kunnen worden, redeneert het stadsbestuur. Het spooremplacement ‘Arnhem goederen’ vormt nu nog een 'groot obstakel', schrijft de gemeente.

Duurzaam en groen

De bouw van de nieuwe woningen moet gepaard gaan met 'investeringen in groen, werk, mobiliteit en voorzieningen'. De wooncrisis moet zo het hoofd worden geboden. De bouw zou 'verduurzaming in samenhang' bevorderen én kansen bieden om problemen in Arnhem-Oost 'op te pakken'. Volgens het stadsbestuur ontstaat er zo een 'leefbare en bereikbare stad met gevarieerde wijken waar het goed wonen en leven is.'

Presikhaaf en Rijnpark

De Spoorzone Arnhem-Oost bestaat uit de deelgebieden Presikhaaf en Rijnpark. De overheid steekt 22 miljoen in de aanleg van bijvoorbeeld tunnels onder het spoor en fietspaden in Presikhaaf. De overige 50 miljoen gaat in de ontwikkeling van Rijnpark, maar daarvoor zijn de plannen nog in een beginfase. De overheid rekent op bijdrages vanuit de regio en de provincie.
De nieuwe rijksbijdrage komt bovenop het bedrag dat eerder al is toegezegd. Zo kreeg Arnhem 7,2 miljoen voor de bereikbaarheid van de spoorzone waar Presikhaaf onder valt. Ook kreeg de gemeente twee miljoen voor flexwonen.

Bereikbaarheid woonwijken

Landelijk investeert het kabinet 7,5 miljard euro in bereikbaarheid van nieuwe woonwijken. Ruim de helft gaat naar openbaar vervoer. Een derde deel gaat naar voorzieningen voor auto’s en zeker tien procent wordt geïnvesteerd in fietspaden.

Stikstof

Stikstofproblematiek legt de woningbouw grotendeels stil in Nederland. Toch zegt het kabinet niet te willen wachten met het bereikbaar maken van toekomstige woonwijken. Minister Hugo de Jonge wil vasthouden aan de bouw van 900.000 huizen voor 2030 in heel Nederland.