Rijk van Nijmegen

Beuningen gaat evenementen financieel ondersteunen

Beuningen On Ice 2019
Beuningen On Ice 2019 © RN7
BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond besloten een zogeheten saamhorigheidsbudget voor de vier kernen in te stellen. Jaarlijks komt er 25.000 euro beschikbaar voor het organiseren van evenementen. Deze motie werd ingediend door D66-fractievoorzitter Peter Lam en BN&M-raadslid David Groenen.
Met het saamhorigheidsbudget als stimulans hopen beide initiatiefnemers dat er meer activiteiten in de gemeente Beuningen worden georganiseerd. Saamhorigheid stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten en evenementen zijn daarbij enorm belangrijk.

Gebrek aan vrijwilligers

Evenementen als Beuningen On Ice, Vrijpop in Beuningen en de Kermiskoers in Winssen zijn succesvol geworden, doordat deze door en voor de inwoners worden georganiseerd, zo zeggen beide raadsleden. Ze zien echter dat de evenementen in aantal en omvang teruglopen. Mede door gebrek aan vrijwilligers zijn activiteiten in de wijken niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen.
Het saamhorigheidsbudget wordt toegewezen aan initiatiefnemers voor het organiseren van evenementen in het betreffende dorp of wijk. Jaarlijks wordt bekeken of het geld wel doelmatig en efficiënt is besteed. De motie voor het budget werd gesteund door coalitiepartijen PvdA, BN&M, D66 en GroenLinks en oppositiepartij CDA.

"Complexe tijd, ook voor Beuningen"

Op het einde van de raadsvergadering werd de Programmabegroting 2023 - 2026 aangenomen. Volgens wethouder Alwin Steeg van financiën, de samensteller van de begroting, is het momenteel een complexe tijd voor de wereld, maar ook voor Beuningen en het gemeentebestuur. "Na de coronacrisis brak er oorlog uit in Oekraïne met een vluchtelingencrisis tot gevolg, waar we nu een behoorlijke bijdrage aan leveren. Daarnaast worden we geconfronteerd met een klimaatcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis en een woningcrisis. Verder is er een hoge inflatie, krappe arbeidsmarkt en polarisatie in de samenleving," zo sprak Steeg.
Bovendien zijn al deze crises met elkaar verweven. Steeg constateert ook dat de Rijksoverheid steeds meer taken aan de gemeenten overdraagt. Hij wees er ook op dat de gemeenten de komende jaren extra geld ontvangen vanuit Den Haag. Zoals het er nu uitziet, zullen de gemeenten met ingang van 2026 structureel minder geld te besteden hebben, aldus de wethouder financiën.

Gemeente Beuningen verliest 40 medewerkers

Burgemeester Daphne Bergman zei op de begrotingsvergadering dat tot nu toe dit jaar zo'n 40 medewerkers de gemeente Beuningen hebben verlaten. Bijvoorbeeld door pensioen of omdat ze elders een betere baan konden vinden.
Door de algehele krapte op de arbeidsmarkt hebben veel personen momenteel een goede kans op een andere (beter betaalde) baan. De gemeente heeft volgens de burgemeester gelukkig ook weer veel arbeidskrachten weten aan te trekken.