Rijk van Nijmegen

Niet-cisgender personen in Nijmegen voelen zich minder veilig, mijden sporten

Non-cisgender personen zijn mensen die zich bijvoorbeeld identificeren als transgender of non-binair.
Non-cisgender personen zijn mensen die zich bijvoorbeeld identificeren als transgender of non-binair. © Pixabay
NIJMEGEN - Niet-cisgender personen in Nijmegen zijn zich de afgelopen jaren niet veiliger, maar juist minder veilig gaan voelen. Dat blijkt uit een door Vizier uitgevoerd onderzoek naar de welzijn en veiligheid van lhbtiq+-inwoners van Nijmegen. Daaruit blijkt ook dat homoseksuele mannen en niet-cisgender personen bepaalde sporten mijden vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit en dat de meldingsbereidheid bij incidenten laag is. Het college zegt met de resultaten ‘aan de slag’ te gaan.

Veiligheid

Uit het onderzoek van Vizier blijkt eveneens dat Nijmeegse lhbtiq+ inwoners een hoge mate van zelfacceptatie tonen, en dat de acceptatie binnen de directe sociale kring ook hoog is. Echter ervaren zij de acceptatie en veiligheid in de publieke ruimte als beduidend lager dan in de sociale kring. Niet-cisgender personen (bijvoorbeeld transgender of non-binair) ervaren minder acceptatie en meer onveiligheid dat homoseksuele of lesbische personen. In een vergelijking gemaakt met eerder uitgevoerde veiligheidsmonitors blijkt dat er geen indicatie is dat er een duidelijke en breed gedeelde verbetering is voor de ervaren veiligheid en dat er voor niet-cisgender personen zelfs indicaties zijn voor een achteruitgang.

Hokjes denken

In een tijd waarin juist gewerkt wordt aan acceptatie, zijn de resultaten van het onderzoek niet bemoedigend. “Er zit geen verklarend aspect in dit onderzoek, maar ik denk dat we kunnen concluderen dat we toch nog neigen naar ‘hokjes denken’”, zegt wethouder Cilia Daemen (GroenLinks). “Er springen nu dus een aantal groepen uit die wijzen op een thema dat voor veel mensen in de samenleving nog onbekend is. Ik denk niet dat de bejegening per se altijd expres negatief bedoeld is, maar dat mensen bijvoorbeeld nog niet zo goed weten hoe ze sommige mensen die bijvoorbeeld aan de balie komen aangesproken willen worden. Dat draagt bij aan een gevoel dat er onvoldoende acceptatie is en daar is dus nog wat educatie op nodig. Helaas betreft het veiligheidsaspect soms ook de fysieke veiligheid, waarbij transgender personen een groep is die eruit springt. Dat is een aandachtspunt om specifiek mee aan de gang te gaan. “

Sport mijden

Er is ook onderzoek gedaan naar de ervaren acceptatie en veiligheid binnen de sportomgeving. Hieruit blijkt dat met name homoseksuele mannen en niet-cisgender personen bepaalde sporten mijden vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. “Dit is een specifiek thema waarop we willen inzetten vanuit onze Regenboogagenda. Zo willen we binnen sportclubs aan de slag met gaan met de SchoolsOUT-methodiek, die gericht is op acceptatie en het creëren van een veilige omgeving om jezelf te kunnen zijn, en al met succes op scholen ten uitvoer is gebracht”, zegt Daemen.

Meldingsbereidheid

Uit de resultaten van het onderzoek van Vizier blijkt ook dat de meldingsbereidheid bij incidenten laag is. Slechts 14 procent van de respondenten geeft aan dat ze na een incident melding maken bij een instantie, de politie, of een belangenorganisatie. “Daar moeten we iets aan doen, maar dat is best taaie materie,” zegt Daemen. “We gaan met het hele regenboognetwerk in Nijmegen in gesprek hierover.”