Noord-Veluwe

Meer dan de helft van de fietspaaltjes in gemeente Harderwijk worden weggehaald

Ter illustratie
Ter illustratie © RTV Nunspeet
HARDERWIJK - Gemeente Harderwijk gaat 60 procent van alle fietspaaltjes in Harderwijk en Hierden weghalen om de fietsroutes in de gemeente veiliger en comfortabeler te maken.

Ongelukkige fietspaaltjes

De 375 fietspaallocaties in gemeente Harderwijk zijn in het verleden geplaatst om te voorkomen dat er auto’s op de fietsroutes kwamen te rijden die voor ongelukken konden zorgen. In de praktijk bleek dat er juist meer ongelukken gebeurden doordat fietsers tegen de paaltjes aanreden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Harderwijk alle 375 locaties beoordeeld aan de hand van landelijke richtlijnen. De conclusie van de beoordeling was dat er op 226 van de 375 locaties paaltjes verwijderd konden worden. Aangezien één paallocatie vaak bestaat uit meerdere paaltjes, betekent dit dat er in totaal 556 paaltjes verwijderd worden.
De fietspaaltjes die blijven staan krijgen ook aandacht. De gemeente geeft aan om in 2023 te gaan kijken hoe deze paaltjes aangepast kunnen worden om de kans op fietsongevallen te verkleinen, bijvoorbeeld door de paaltjes beter zichtbaar te maken.