Rijk van Nijmegen

Geen reclame voor vliegreizen en kiloknallers meer als het aan Nijmeegse raad ligt

Dit soort klimaatonvriendelijke reclames wil de raad graag weren in de toekomst.
Dit soort klimaatonvriendelijke reclames wil de raad graag weren in de toekomst. © Reclame Fossielvrij
NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad wil een einde maken aan reclames voor fossiele producten en diensten en producten uit de bio-industrie in de openbare ruimte. GroenLinks vond voor haar motie steun in meerderheid bij oppositiepartijen, doch niet bij haar mede-coalitiepartijen Stadspartij Nijmegen en D66. Wethouder Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen) vraagt tijd om uit te zoeken of het juridisch mogelijk gaat zijn om dergelijke reclame-uitingen te weren.

“Niet aankopen te doen die de klimaatcrisis verergeren”

GroenLinks-fractievoorzitter Quirijn Lokker lichtte de motie van fractiegenoot Diede Beumer toe. “We hebben in Nijmegen ambities om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, hebben ons hebben gecommitteerd aan het voldoen aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs en het landelijke klimaatakkoord, plus we hebben in 2021 zelf de klimaat- en biodiversiteitsnoodtoestand uitgeroepen. Terwijl Nijmegenaren hun stinkende best doen om klimaatverandering tegen te gaan, worden we nog dagelijks overspoeld met reclames voor producten op fossiele energie, vliegrezen en kiloknallers op gemeentelijke abri’s. Reclames voor fossiele producten en diensten, zoals vliegreizen en vervuilende auto's verleiden en stimuleren om aankopen te doen die de klimaatcrisis verergeren. Ook veehouderij heeft hier een belangrijk aandeel in. Diverse steden zijn inmiddels overgegaan tot het verbannen van fossiele reclames in de openbare ruimte.”

Voorwaarde stellen

De motie, die steun vond bij de Partij voor de Dieren, PvdA, SP en CDA, roept het college op om bij contractverlengingen en toekomstige nieuwe contracten voor reclame in de openbare ruimte als voorwaarde te stellen dat er geen reclame voor fossiele producten en diensten en producten uit de bio- industrie worden getoond. Daaronder vallen dan in ieder geval vliegreizen, cruiseschipvakanties, fossiele brandstoffen, voertuigen met fossiele brandstofmotoren, vleesproducten en producten uit de intensieve vee-industrie. Ook wil men dat de gemeente zo snel mogelijk met alle reclame-exploitanten die met de gemeente Nijmegen een lopende overeenkomst hebben én met de aanvragers van vergunning-plichtige buitenreclame het gesprek aan te gaan en op basis van vrijwilligheid afspraken te maken over het spoedig terugdringen van reclame voor fossiele producten en producten uit de bio-industrie.

Juridisch lastig

Wethouder Jean-Paul Broeren neemt een voorschot op het feit dat het nog wel even kan duren voordat de gemeente actief dergelijke reclames buiten de deur kan gaan houden. “Het ligt juridisch lastig. We weten dat andere steden (zoals Amsterdam en Den Haag, red.) ermee bezig zijn. We willen graag evalueren hoe zij dat doen. Ook is het natuurlijk van belang om in kaart te brengen wat het verschil aan reclame-inkomsten gaat zijn voor de gemeente. Maar als het juridisch haalbaar blijkt, dan kunnen we dit uitvoeren.”