Rijk van Nijmegen

Grootste deel gemeenteraad spreekt zich uit tegen gascentrale op Engie-terrein

De voormalige centrale op het Engie-terrein.
De voormalige centrale op het Engie-terrein. © RN7
NIJMEGEN - Het grootste deel van de Nijmeegse gemeenteraad heeft zich woensdagavond uitgesproken tegen de mogelijke komst van een gasgestookte energiecentrale op het Engie-terrein bij het al door slechte luchtkwaliteit geteisterde Nijmegen-West. Hoewel de plannen hiervoor niet concreet zijn, is de mogelijkheid hiervoor wel open. Alleen Stadspartij Nijmegen wenste zich er niet tegen uit te spreken.

Klimaat- en biodiversiteitscrisis uitgeroepen

De motie met de oproep was een van de zes voorstellen die tijdens de bespreking van de Stadsbegroting door de voltallige oppositie werden ingediend. PvdA-fractievoorzitter Charlotte Brand spoorde de coalitiepartijen aan de oproep te steunen. “We hebben als gemeenteraad gezamenlijk een klimaat- en biodiversiteitscrisis uitgeroepen en daarmee erkend. Het bestemmingsplan voor deze locatie is nog niet vastgesteld en de inwoners van Nijmegen-West lijden al onder slechte luchtkwaliteit. Spreek je dus ook uit.”

“Geen plan van Engie”

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) voorzag de oproep van commentaar namens het college. “Niemand vindt het in deze tijd een goed idee om een gasgestookte centrale te beginnen. Het is ook geen plan van Engie. Maar het zou kunnen dat het ons wel opgelegd wordt als grootschalige energieproductie nodig is. Het is aan de raad om een uitspraak te doen, maar er komt nog een mogelijk gewijzigd bestemmingsplan ter beoordeling en besluitvorming naar de raad toe.”

“Belangrijk dat Nijmegenaren warme voeten houden”

Stadspartij Nijmegen ging als enige fractie niet mee in de oproep om zich tegen een eventuele gascentrale uit te spreken. “Gas heeft niet onze voorkeur. We zien liever alternatieven, maar we weten nog niet wat die alternatieven zijn. Uiteindelijk vinden we het vooral belangrijk dat Nijmegenaren betaalbaar warme voeten houden en dat gewaarborgd wordt dat Nijmegen haar energie behoudt. Het is voor ons te vroeg om ‘nee’ te zeggen tegen gas.”