Rijk van Nijmegen

Zure confrontatie tussen oppositie en coalitie Nijmegen: “Wil ‘we besturen de stad met z’n allen’ niet meer horen”

Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) clasht met wethouder Grete Visser (D66).
Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) clasht met wethouder Grete Visser (D66). © Gemeente Nijmegen
NIJMEGEN - De Nijmeegse oppositiepartijen hebben tijdens de besluitronde over de Stadsbegroting niet de uitgestoken hand van de coalitiepartijen gevoeld waarop ze gehoopt hadden toen ze men gezamenlijk zes voorstellen inbracht. Het resultaat was een raadsvergadering met een zure ondertoon waarbij uiteindelijk enkel de coalitiepartijen voor de begroting stemde.

Voor elk wat wils

De verenigde oppositiepartijen hadden voor hun voorstellen de steun van minstens één coalitiepartij nodig. De inschatting was dat er voor elk wat wils bij zou zitten, maar de praktijk bleek weerbarstiger, want een deel van de gezamenlijke voorstellen sneuvelde, net als veel andere moties en amendementen. Een voorstel om geld vrij te maken voor meer handhavers in de wijken haalde het bijvoorbeeld niet, net als het onderzoeken van het integreren van een ijsbaan in te bouwen sporthal/zwembad in de Winkelsteeg ter vervanging van het Triavium. Ook een CDA-initiatief om een campagne voor een drugsvrije generatie te starten op scholen sneuvelde. Veel oppositiepartijen toonden zich dan ook gepikeerd en verweten de coalitiepartijen niet over hun schaduw heen te kunnen stappen en ten onrechte te koketteren met de wens voor een brede samenwerking.

Verbazingwekkend

Maarten Bakker (VVD) laakt woensdagavond ook de rol van het college. “Wethouders werpen stofwolken op over waarom er inhoudelijk geen steun kan worden gegeven op moties en amendementen. Bij moties van de coalitie wordt vrijer nagedacht.” Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) komt vol in confrontatie met wethouder Grete Visser (D66) over zijn motie om geld vrij te maken om de continuïteit van jongerenwerk op scholen te borgen. Visser adviseert eerst niet positief maar kondigt op het laatste moment aan toch wel met een overbruggingsvoorstel te kunnen komen, een actie die ook door burgemeester Hubert Bruls direct als ‘verbazingwekkend’ betiteld wordt. “Het zijn geen pepernoten waar we over praten,” briest Eigenhuijsen. “Alles wat ik aanbreng ontkent u eerst, samen met de coalitiepartijen.” Als pleister op de wonde wordt zijn motie uiteindelijk tóch unaniem aangenomen.

Feestje

D66-fractievoorzitter Lusanne Bouwmans wierp de oppositiepartijen toe dat men de coalitiepartijen niet uitgenodigd had voor ‘het feestje’, iets wat door sommige oppositiepartijen overigens ontkend werd. “Je kunt ons ook gewoon uitnodigen als je moties en amendementen bedenkt. Het feit dat de voltallige oppositie gezamenlijk moties en amendementen indient, betekent ook niet dat het altijd goede plannen zijn. Soms zijn ze overbodig, soms is er geen gedegen dekking.” Michelle van Doorn (ODV) vindt het flauw dat D66 ‘verontwaardigd doet over het feit dat de oppositie de handen ineen geslagen heeft en elkaar vasthoudt. “De coalitie heeft ook voorstellen gedropt in besluitrondes waar wij meer over hadden willen praten. Zaken die doorgedrukt zijn, want men heeft al een meerderheid. Het mag, het kan, ik vind het jammer. Ik wil in ieder geval de zin “we besturen de stad met z’n allen” voorlopig niet meer horen.”