Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

In regio Nijmegen worden vele honderden essen gerooid

De Es
De Es © Pixabay
REGIO - In de regio Nijmegen worden de komende jaren vele honderden essen gerooid, omdat de bomen zijn aangetast door de essentaksterfte. Zo telt alleen de gemeente Beuningen al 2600 essen, waarvan er de komende jaren naar schatting enkele honderden moeten worden gekapt. In welk tijdsbestek dit precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt en de mate waarin de bomen zijn aangetast.
Vorig jaar zijn er in de gemeente Beuningen ongeveer 90 essen tegen de vlakte gegaan vanwege de essentaksterfte. Dit jaar zijn dat slechts 15 exemplaren. Als de gemeente tegenwoordig bomen terugplant, dan kiest men voor verschillende boomsoorten, om zo de diversiteit van het bomenbestand te vergroten.

Nijmegen telt 62.000 stadsbomen

In Beuningen maken essen meer dan 13 procent uit van het totale bomenbestand. Daarnaast zijn er populieren (ook 13%); eiken (12%); wilg en linde (beide 9%); esdoorn (6 %); els (5%) en de iep (3%). Tenslotte is er nog 30 procent aan overige boomsoorten. Beuningen heeft in totaal bijna 19.000 bomen.
In de gemeente Nijmegen zijn er 62.000 stadsbomen, waaronder 5000 essen. Jaarlijks worden er zo'n 30 gekapt, afhankelijk van de conditie van de boom en de mate van aantasting met de ziekte. In Nijmegen wordt er alleen gekapt als de boom dood is, of er geen toekomstverwachting meer is.

Aangetaste boom in Beuningen sneller gerooid

Uit alle cijfers komt naar voren dat men in Beuningen sneller besluit om een aangetaste boom te rooien dan in Nijmegen. Er zijn ook resistente essen die geen last hebben van de essentaksterfte en kunnen worden herplant, zo stelt de gemeente Nijmegen.
Druten en Wijchen hebben geen precies beeld hoeveel essen in hun gemeente staan. "Verreweg de meeste essen staan namelijk in bossen en bosjes. En juist daar hebben de essen de meeste last van essentaksterfte, aldus beide gemeenten.

Aanpak zieke bomen is maatwerk

Ook volgens Druten en Wijchen krijgen niet alle essen last van de ziekte. Hoe snel de ziekte zich in de bomen ontwikkelt is van veel factoren afhankelijk. Daarom is het rooien en vervangen van zieke essen maatwerk. In de twee gemeenten wordt regelmatig gecontroleerd welke bomen gevaar opleveren, en die worden dan gekapt.