Noord-Veluwe

Veel waardering voor afscheidnemend museumdirecteur Erik Stotijn

NUNSPEET - Maandag 31 oktober nam Erik Stotijn afscheid als directeur van het Noord-Veluws Museum. Er werd massaal gehoorgegeven aan de uitnodiging om hem de hand te drukken.

Geweldige prestatie

In de toespraken van onder meer bestuursvoorzitter Henk Luik werd Stotijn veel lof toegezwaaid. Hij werd geprezen om zijn zichtbaarheid en zijn grondhouding om verbindend te zijn, zijn interesse in mensen en het investeren in persoonlijke relaties. ’Samen met conservator Margot Jongedijk, huismeester Anton Treels en alle vrijwilligers heb je een geweldige prestatie geleverd’, aldus Henk Luik. Wethouder Mark van de Bunte sprak namens de gemeente Nunspeet waarderende woorden.

Cadeau

Hoewel Stotijn had aangegeven geen persoonlijke cadeaus te hoeven ontvangen, gaven de Stichting Vrienden Van en de BusinessClub Nunspeet daar geen gehoor aan. Zij overhandigden hem een schilderij van Ben Viegers, de schilder die voor Stotijn een grote plaats heeft ingenomen tijdens zijn directeurschap. Deze begon in 2014 met een tentoonstelling over Viegers in en nu eindigt hij ook zijn loopbaan bij het museum met een tentoonstelling over Viegers. De tentoonstelling loopt nog tot januari 2023.

Dankwoord

In zijn dankwoord gaf Stotijn aan de bijna negen jaar dat hij leiding mocht geven aan het museum een fantastische tijd te hebben gevonden: ‘Ik ben begonnen op 31 oktober 2014 en eindig nu op dezelfde datum. Er is in die jaren veel gebeurd. We hebben meerdere hoogtepunten gekend maar ook minder goede periodes zoals de coronatijd. Dank aan allen die ons door die crisis hebben heen geholpen. Het Noord-Veluws Museum staat op de kaart en mag zich weer verheugen in toenemende bezoekersaantallen’. Hij wenste met een handdruk zijn opvolger Roeland Robert veel succes. In aanwezigheid van burgemeester Blom en meerdere raadsleden deed hij nog een dringend beroep op de gemeente om het Noord-Veluws Museum niet alleen een warm hart toe te dragen, maar ook financieel te steunen. Hij sloot zijn dankwoord af met zijn credo, refererend aan wat betreft zijn gezondheid een moeilijk jaar 2018 : ‘Tel je zegeningen. Er is niets vanzelfsprekend in het leven en zeker niet waar het je gezondheid betreft’.