Rijk van Nijmegen

Vergrijzing Beuningen toenemende factor bij gemeentelijk beleid

Ter illustratie
Ter illustratie © Pixabay
BEUNINGEN - Wethouder Houben van de gemeente Beuningen meldde onlangs dat inmiddels misschien wel de helft van de bevolking in zijn gemeente 55-plusser is. Deze vergrijzing, die nog jarenlang verder zal toenemen, heeft steeds meer invloed op de gemeentelijke begroting en is een bepalende factor in het gemeentelijk beleid.
In de Begroting 2023 - 2026, die enige tijd terug is gepresenteerd, staat nadrukkelijk dat door de vergrijzing er steeds meer een beroep wordt gedaan op maatschappelijke ondersteuning. Doordat er alsmaar meer 65-plussers komen, verwacht de gemeente een gestage toename in de ondersteuningsbehoefte van inwoners.

Groeiend aantal mensen met dementie

Het ligt daarom ook voor de hand dat er in Beuningen een groeiend aantal inwoners met dementie zal komen, met Alzheimer als de meest voorkomende ziekte. De bekende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft de gemeente Beuningen sinds 2015 de opdracht om mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen.
De hele vergrijzing en het feit dat inwoners zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, is van invloed op de begroting en de woningmarkt. Het is landelijk beleid dat ouderen lang zelfstandig blijven, omdat er minder plekken zijn in verzorgingstehuizen.

Veel woningen moeten worden aangepast aan behoeften ouderen

Ook blijven ouderen langer in hun woning, omdat er slechts een beperkte doorstroming is. Er zijn namelijk veel te weinig woningen die zijn aangepast aan de behoeften van ouderen en hun (lichamelijke) beperkingen. Dit betekent dat de komende jaren nog veel woningen moeten worden aangepast en gerenoveerd. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee.
Beuningen krijgt als gemeente de komende jaren een nog grotere verantwoordelijkheid om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Zo wordt het Beschermd wonen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en de maatschappelijke opvang getransformeerd. Kern van de verandering is dat de ondersteuning meer lokaal gaat plaatsvinden in dorpen en wijken en bij de mensen thuis.

Niet alle inwoners redden het op eigen kracht

Het college van B&W schrijft in de begroting dat: "we in Beuningen uitgaan van de eigen kracht van onze inwoners. We stellen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden centraal".
Toch zegt het college de ogen niet te sluiten voor het feit dat niet alle inwoners het op eigen kracht in onze samenleving kunnen redden. "Daarom zoeken we een uitgebalanceerd aanbod aan voorzieningen, zodat we inwoners de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben", zo stelt het college in de begroting.