Rivierengebied

Politiek wil tekst en uitleg over slecht gevallen marterpad

Politiek wil tekst en uitleg over slecht gevallen marterpad
Politiek wil tekst en uitleg over slecht gevallen marterpad © SRC / Menno Provoost
TIEL - De fracties van de Partij van de Burgers en de VVD in Tiel willen tekst en uitleg over de aanleg van een marterpad in Tiel-Oost. Zij stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van de verbijstering van bewoners over het pad en recente berichtgeving hierover bij SRC.
Eind vorige week trokken bewoners van de Kanaalstraat aan de bel vanwege de aanleg van het pad voor marterachtige roofdieren dwars over het plantsoen voor hun huizen. In plaats van schone takken is hiervoor een ander soort groenafval gebruikt dat bovendien vervuild is met allerlei zaken.

Gedenkboom

Het materiaal is ook veel hoger en slordiger opgetast. De PvdB is met de bewoners in de buurt gaan praten en wil nu van het college weten waarom het pad nu op deze manier gemaakt wordt. Daarbij vragen de fracties zich af waarom de route door het plantsoen loopt, in plaats van achter de huizen langs waar al wat ruige bosschages zijn.
Daarbij speelt ook een rol dat er een gedenkboom in het plantsoen staat, midden op de route van het pad. De boom is door de gemeente aangeboden na het overlijden van een achtjarig jongetje uit de buurt. PvdB en VVD vragen zijn zich af in hoeverre de plannen met de buurt besproken zijn en willen weten of het pad op korte termijn aangepast kan worden.