Rijk van Nijmegen

Mogelijk hogere kosten voor het aansluiten op glasvezel

Glasvezel
Glasvezel © Wikipedia
In april van dit jaar werd het complete glasvezelnetwerk binnen de gemeente Mook en Middelaar formeel opgeleverd. De aanleg was kosteloos voor de burger, indien vooraf een abonnement werd afgesloten bij 1 van de aanbieders.
Voor de woningen waarvoor geen abonnement werd afgesloten werd de glasvezel voor de woning onder het trottoir met voldoende lengte aangelegd. Ten tijde van de werving werd gecommuniceerd dat voor het alsnog aanleggen van de glasvezel in de woning (met een lengte van 9 meter tot het trottoir) een bedrag van 450 euro zal gaan kosten.
Echter blijken deze kosten nu een stuk hoger te liggen. Voor nieuwe inwoners, die recent een woning kochten in de gemeente en gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk, kunnen de opgegeven aansluitkosten tenminste 650 euro bedragen. Ondanks de woning dan binnen 9 meter van is erfgrens is gelegen. Hiermee zijn deze aansluitkosten bijna 50% hoger ten opzichte van het beschreven bedrag
In een reactie laat E-Fiber het volgende weten: De aanleg van glasvezel is gedurende de aansluiting van de wijk op het glasvezelnetwerk gratis. Wanneer de aannemer daarna terug moet komen om de woning aan te sluiten wordt er inderdaad minimaal € 450 in rekening gebracht, mits de afstand van het pand tot aan de erfgrens niet meer is dan 9 meter. Als het meer is dan wordt er een maatwerkofferte gemaakt. Je kan dit ook teruglezen op de e-Fiber website (FAQ mbt vastrecht).