Rijk van Nijmegen

Staatsbosbeheer gaat weer kappen in het Groesbeekse bos

Houtkap in het Groesbeekse bos
Houtkap in het Groesbeekse bos © (ter illustratie) Pixabay
GROESBEEK - Maandag 31 oktober start Staatsbosbeheer met bosbeheer en houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund, op enkele andere plaatsen worden stukjes bos verjongd. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden eind 2022 zijn afgerond.

Natuurbescherming, recreatie en houtoogst

Het Groesbeekse Bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Bescherming van de natuur en recreatie gaan er hand in hand met houtoogst. Het bos is opgedeeld in vier delen. In ieder deel wordt eens in de vier jaar gewerkt. Dit jaar werkt Staatsbosbeheer in het bos ten zuiden van de Rijlaan. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Dit heet dunnen. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Verjongen van het bos

Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos verjongd. Een veerkrachtig bos kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Om een stukje bos te verjongen worden de bomen op zorgvuldig geselecteerde plekken geoogst. Dit jaar gaat Staatsbosbeheer op 49 plekken kleine stukjes bos verjongen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 9,5 hectare. Op de open plekken ontstaat jong bos doordat de zaden van bestaande bomen nieuwe bomen vormen. Soms gaat Staatsbosbeheer ook nieuwe bomen aanplanten voor de juiste soortenmix wat bijdraagt aan variatie en een toekomstbestendig bos. Zo werkt Staatsbosbeheer aan het bosbeheer en het bos blijft bos.

Beschermen van dieren en planten

Vlak van tevoren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden checkt Staatsbosbeheer het bos op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, neemt Staatsbosbeheer indien nodig maatregelen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst.

Uitleg over werkzaamheden

Boswachters van Staatsbosbeheer staan op woensdag 2 november en op vrijdag 11 november van 16.00.u. tot 18.00.u. op de parkeerplaats aan de Mooksebaan voor een praatje of uitleg over de werkzaamheden. Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden in het Groesbeekse Bos.
Boswerkzaamheden in Groesbeek
Boswerkzaamheden in Groesbeek © SBB