Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

GGD Gelderland-Zuid: "Deze winter meer infectieziekten"

Ter illustratie
Ter illustratie © RN7
REGIO - De GGD Gelderland-Zuid verwacht komende winter een toename van het aantal (meldingsplichtige) infectieziekten. Dat schrijft de GGD in de onlangs bekendgemaakte "Kaderbrief 2024".
In de jaren 2021 en 2022 daalde het aantal infectiezieken. Dat werd grotendeels veroorzaakt door de coronamaatregelen. Die hadden niet alleen effect op de transmissie van corona, maar ook andere infectieziekten werden minder snel aan andere personen doorgegeven.

Vijftig meldingsplichtige infectieziekten

Nu de coronamaatregelen (zoals mondkapjes en afstand houden) niet meer gelden, verwacht de GGD dat ook in Nijmegen en omliggende gemeenten de infectieziekten weer over vrijwel de gehele linie toenemen. Er zijn ongeveer 50 meldingsplichtige ziekten, zoals bijvoorbeeld de aloude tuberculose, polio, hepatitis en botulisme. Meer recent betreft het onder andere covid-19, SARS en apenpokken.
In welke mate de infectieziekten zullen toenemen, is niet te voorspellen. Zo heeft de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, gerapporteerd dat over de hele wereld het aantal gevallen van mazelen fors toeneemt. Ons land heeft een redelijk goede vaccinatiegraad, maar ook Nederland loopt volgens de GGD in dit opzicht risico's.

Griepprik blijft voorlopig bij de huisarts

Staatssecretaris Van Ooijen heeft afgelopen zomer het principebesluit genomen om een publieke vaccinatievoorziening voor volwassenen bij de GGD'en te organiseren. "Met deze vaccinatievoorziening wordt een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel voor alle volwassenvaccinaties. Deze verandering van het vaccinatiestelsel wordt gefaseerd doorgevoerd," zo meldt de GGD Gelderland-Zuid.
Voor de griep- en pneumokokken-vaccinaties (die nu door de huisartsen worden aangeboden) zal worden gekeken bij welke partij deze vaccinatie in de toekomst het beste past. Voorlopig blijven de huisartsen deze vaccinaties gewoon uitvoeren.