Rijk van Nijmegen

Zonnepark bij knooppunt Bankhoef en Leur een stap dichterbij

De locatie waar het zonnepark bij Leur gerealiseerd moet gaan worden.
De locatie waar het zonnepark bij Leur gerealiseerd moet gaan worden. © Gemeente Wijchen
LEUR - De komst van een zonnepark van 24,8 hectare ten noorden van knooppunt Bankhoef tussen de A50 en Leur is een stap dichterbij. Het Wijchense college legt een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor aan de gemeenteraad, die na het aannemen daarvan ter inzage wordt gelegd. Daarvoor zijn aardig wat hordes genomen om een conflict met provinciale regelgeving op te lossen.

Langdurig overleg met provincie

Er is lang naar deze verklaring toegewerkt, vertelt wethouder Bea Schouten (CDA). “Het is een ogenschijnlijk heel geschikt gebied, maar het ligt deels in een Gelderse groene ontwikkelingszone en deels in een ecologische verbindingszone. Daarom is overleg met de provincie nodig geweest, en dat heeft echt wel lang geduurd. Maar er ligt nu een plan waar we met z’n allen trots op mogen zijn en waarbij zowel de natuur als Wijchen erop winnen. Er wordt veel gedaan aan milieu- en natuurcompensatie in een gebied van 3,5 hectare dat extra aangekocht is hiervoor. Hier komt bijvoorbeeld een foerageergebied voor dassen en er komen waters omheen voor de kamsalamander. Dat soort zaken waren nodig om aan de eisen van de provincie te kunnen voldoen.”

Puntentekort

Het plan voldoet niet volledig aan de rekenmethodiek van de provincie. Het puntentekort kan volgens de provincie echter als onvoorzien worden aangemerkt omdat het plan wel aan de voorwaarden voldoet die bij aanvang van het informele vooroverleg met initiatiefnemer zijn gedeeld en het de verwachting was dat dit ook voor de nieuwe methodiek voldoende zou zijn. “Daarnaast worden er nog extra zaken gedaan die geen onderdeel uitmaken van het puntensysteem, maar wel de natuurwaarden versterken, zoals het plaatsen van nestkastjes en vleermuiskasten”, zegt de wethouder.

Zienswijzen

De gemeenteraad is nu aan zet om de verklaring van geen bezwaren aan te nemen en het puntentekort daarbij voor lief te nemen. Daarna komt de verklaring ter inzage te liggen voor zienswijzen. Komen er zienswijzen, dan moet de verklaring mogelijk nog aangepast worden. Als de definitieve verklaring wordt aangenomen, is de weg vrij voor het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van het zonnepark, dat een kleine 60.000 zonnepanelen gaat tellen. Enige haast is wel geboden, omdat initiatiefnemers Pure Energie en Energiecoöperatie Leur afhankelijk zijn van een subsidie vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), waarvoor de aanvraag in mei ingediend moet worden. “Energiecoöperatie Leur moet ook nog de funding door inwoners tot uitvoer brengen”, zegt de wethouder. “Dat betekent in ieder geval dat het zonnepark niet volgend jaar al gerealiseerd zal zijn.”

25 jaar

Wanneer de omgevingsvergunning voor het zonnepark wordt afgegeven, geldt deze voor 25 jaar. “Dat is de maximale levensduur van een zonnepark”, vertelt Schouten. “Zoals het er nu voor staat verdwijnt het zonnepark daarna weer, omdat het geen blijvende impact mag hebben om de fysieke leefomgeving. Maar dat neemt niet weg dat we dat te zijner tijd nog een keer opnieuw kunnen overwegen.”