Rijk van Nijmegen

Portaal wil huur slecht geïsoleerde woning volgend jaar niet verhogen

Een schilder werkt aan nieuwe ramen met HR++ glas bij een Portaal-woning
Een schilder werkt aan nieuwe ramen met HR++ glas bij een Portaal-woning © Portaal
NIJMEGEN - Woningcorporatie Portaal wil samen met de huurdersbelangenverenigingen onderzoeken of zij de huur van woningen met een laag energielabel per 1 juli 2023 kan bevriezen. Het gaat om slecht geïsoleerde huizen die nog een E, F of G-label hebben. Daarnaast gaat ze wel alle huren van mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon, verlagen tot 550 euro per maand.
De regeling voor verlaging van de huur wordt nog uitgewerkt, maar de verwachting is dat Portaal begin 2023 een overzicht van de Belastingdienst krijgt met de huurders en de woningen die het betreft. "Het gaat hierbij om het vastgestelde inkomen over 2021", laat woordvoerder John Wijbenga. "Als huurders daarna een inkomensdaling hebben doorgemaakt, dan dienen ze dat zelf bij ons te melden", legt Wijbenga uit. "We hebben een inschatting gemaakt dat het in totaal om 28% van onze huurders gaat. De huurverlaging wordt dan per 1 juli volgend jaar doorgevoerd."

Verlaging huur betekent ook minder huurtoeslag

De verlaging kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, maar ook daar heeft Portaal aan gedacht. "Dat het voordeel bij de huurder terecht komt, daar heeft vooral Aedes (onze koepelorganisatie) voor gestreden", vertelt Wijbenga. "Een lagere huur betekent immers ook een lagere huurtoeslag en dat is weer een voordeel voor de Rijksoverheid. De gemiddelde huurverlaging bij Portaal is ongeveer 60 euro. Het Rijk geeft aan dat de huurtoeslag in 2023 met gemiddeld 16,94 euro wordt verhoogd. Daarmee worden de huurders dus gecompenseerd."
Portaal neemt al deze maatregelen omdat de gevolgen van de energie- en schuldencrisis steeds voelbaarder wordt voor hun huurders. Er komt ook een ‘sociaal verantwoorde incasso aanpak’, praktische maatregelen en versnelling van de renovatie en verduurzaming van de 52.000 woningen. “We verdubbelen Portaal-breed onze duurzame nieuwbouw op jaarbasis van 500 naar 1.000 en versnellen onze renovatie van 1.300 naar 1.800 woningen per jaar."

'Dit is wellicht niet voldoende'

"We doen er ook alles aan om zo goed mogelijk met huurschulden om te gaan volgens het keurmerk sociaal verantwoord incasseren", laat de woningcorporatie weten. "Maar zelfs met deze maatregelen, kunnen we de stijgende energieprijzen niet opvangen. Wat wij kunnen doen, is maar een onderdeel van wat er nodig is. De sleutel voor een oplossing ligt bij het Rijk, ook al weten we dat die oplossing niet eenvoudig is,” zeg Martine Verheijen, manager van Portaal in Nijmegen.