Rijk van Nijmegen

Wijchen en Nijmegen ronden ‘geslaagde missie’ Bijsterhuizen af

Het bedrijventerrein ligt in beide gemeentes.
Het bedrijventerrein ligt in beide gemeentes. © Google Street View
WIJCHEN - Het samenwerkingsverband dat Wijchen en Nijmegen in 1992 zijn aangegaan om van bedrijventerrein Bijsterhuizen een succes te maken wordt nu, 30 jaar later, afgerond. De gemeenschappelijke regeling diende ter bevordering van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen en behelsde een gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Alle beschikbare kavels zijn nu uitgegeven aan bedrijven.

Doel volbracht

Bijsterhuizen, dat voor 75 procent op Wijchens grondgebied ligt en voor 25 procent op Nijmeegs grondgebied, is als bedrijventerrein gefaseerd ontwikkeld in de periode 1992 tot en met 2022. Het totale plangebied omvat 161,2 ha netto uitgeefbaar terrein. Alle bedrijfskavels zijn nu verkocht en geleverd en het openbaar gebied is overgedragen aan de gemeenten Nijmegen en Wijchen. De grondexploitatie nagenoeg geheel voltooid. Daarmee is het doel waarvoor de gemeenschappelijke regeling in het leven is geroepen, eind 2022 volbracht. Wijchen is nog wel van plan aan haar zijde het bedrijventerrein met een perceel van 40 hectare uit te breiden.

“Fijn samenwerkingsverband”

De Wijchense wethouder Nick Derks (VVD) spreekt van een ‘fijn samenwerkingsverband’. “Het is een buitengewoon succesvolle samenwerking die beide partijen veel opgeleverd heeft. Er zijn hier ongeveer 7.000 banen ‘geland’ en er is een opbrengst gegenereerd van 55 miljoen voor de twee gemeentes. We hebben elkaar op deze manier op economisch vlak versterkt en het geld allemaal weer geïnvesteerd in onze samenleving. Dat is bijvoorbeeld te herkennen in het feit dat de wegen en plantsoenen er netjes bij liggen.”

Samen naar de toekomst kijken

Dat de gemeenschappelijke regeling tot een einde komt, wil niet zeggen dat de gemeentes niet in contact blijven met elkaar met betrekking tot het bedrijventerrein. “We gaan wel samen naar de toekomst kijken om te kijken hoe de economische kracht van Bijsterhuizen op peil kan blijven. Ook kijken we nog naar de manier waarop we het beheer en onderhoud in stand houden. Wijchen voert het nu uit voor het hele bedrijventerrein, maar de vraag is of we dat op die manier blijven doen.”