Rivierengebied

Culemborg wapent zich tegen groeiende armoede

Culemborg wapent zich tegen groeiende armoede
Culemborg wapent zich tegen groeiende armoede © SRC
CULEMBORG - Als gevolg van de hoge kosten voor onder meer energie en boodschappen dreigen steeds meer inwoners in de financiële problemen te komen. De gemeente Culemborg besteedt daarom fors meer aandacht aan armoedebeleid. Bestaande regelingen worden uitgebreid en inwoners moeten beter op de hoogte gebracht worden van die mogelijkheden.
Een motie van die strekking is recent raadsbreed aangenomen in de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft armoedebeleid tot speerpunt gemaakt en stelt de inwoners te willen ondersteunen waar mogelijk en waar nodig.
Op het eerste gezicht staan de Culemborgers er financieel niet slecht voor. Slechts 6,4 % van hen heeft een laag inkomen. Landelijk is dat ruim 8 procent. Toch geeft 11 % van de gezinnen al aan moeite te hebben met rondkomen, 14 % gaat niet op vakantie of een dagje uit. Bijna een kwart van de inwoners heeft geen geld voor hogere onverwachte uitgaven. De verwachting is dat armoede onder de inwoners nog flink zal toenemen en dus gaat het stadsbestuur aan de bak.

Meer bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

Zo komen er meer mogelijkheden voor bijzondere bijstand voor onvoorziene noodzakelijke kosten en individuele inkomenstoeslag voor mensen met een structureel laag inkomen. De inkomensgrens om hiervoor in aanmerking te komen gaat van 110 % van de bijstandsnorm naar tenminste 120 % en als dat financieel mogelijk is naar 130%, schrijft het college.
De gemeente kijkt naar uitbreiding van de bijzondere bijstand met bijvoorbeeld zaken die niet door een zorgverzekeraar vergoed worden zoals een bril of gehoorapparaat. De vermogensgrens voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen wordt verhoogd en de rioolheffing eenmalig verlaagd.

Extra steun voor meedoen kinderen

Per direct trekt de gemeente extra geld uit om -al dan niet via particuliere stichtingen- bijzondere doelgroepen te ondersteunen. Zo wordt de bijdrage aan de regionale stichting Leergeld West-Betuwe verhoogd van 20.000 naar 35.000 euro. Die stichting stelt onder meer geld ter beschikking aan gezinnen die moeilijk zelf fietsen, computers of schoolreisjes voor kinderen kunnen betalen. Het aantal aanvragen bij de stichting is het afgelopen jaar ruim verdubbeld.
Vanuit Culemborg maken volgens informatie van de gemeente 321 kinderen gebruik van de bijdragen van deze stichting. Vaak wordt dit gecombineerd met subsidie uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur waaruit bijvoorbeeld lidmaatschap van een vereniging of zwemles betaald kan worden. Hiervan maken volgens Culemborg momenteel 264 kinderen gebruik.

Ook extra steun voor volwassen en ouderen

Behalve kinderen hebben ook volwassenen bij een laag inkomen behoefte om deel te (blijven) nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Het college begint voor dat doel een vierjarige proef Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Daarvoor is 200.000 euro beschikbaar.
Ook voor ouderen die het financieel moeilijk hebben zijn bijdragen mogelijk om toch maatschappelijk actief te blijven. Met de Doe Mee (r)-regeling kunnen zij bijvoorbeeld meedoen aan georganiseerde activiteiten, een computercursus volgen of een gezamenlijke maaltijd. De inkomensgrens voor deze regeling gaat van 110 naar 120% van de bijstandsnorm en de bijdrage voor een aanvraag wordt verhoogd van 120 naar 150 euro.

Grote verschillen per gemeente

De gemeenteraad dringt vooral aan op het eenvoudig beschikbaar maken van alle regelingen voor de inwoners. Juist deze week komt de Nationale Ombudsman met een alarmerend rapport over het groeiend aantal mensen dat niet meer rond kan komen en de knelpunten die zij bij de overheid tegenkomen. De complexiteit van de regelingen is een veelvoorkomende klacht.
De Ombudsman constateert ook dat het veel verschil maakt in welke gemeente je woont of je kunt rondkomen. Het zou volgens het instituut daarom beter zijn als de ondersteunende maatregelen op landniveau geregeld worden.
Vind hier meer informatie over de regelingen voor minima in Culemborg.