Rivierengebied

Voedselbanken in de regio zien toename van aanvragen

GELDERMALSEN - Het aantal mensen dat aanklopt bij de voedselbank neemt toe en dat merken ze ook bij de voedselbanken in de regio. Voedselbanken Nederland, de koepelorganisatie van alle voedselbanken, is bang dat de grenzen van de hulp binnenkort bereikt zijn. Dat zou betekenen dat voedselpakketten kleiner worden, of dat niet iedereen geholpen kan worden.

Toename van aanvragen

Voedselbank Rivierenland heeft 4 uitgiftepunten: Geldermalsen, Culemborg, Beneden-Leeuwen en Tiel. Zij zien een toename van 165 aanvragen over 2021 naar 180 tot half oktober dit jaar. Dat is een toename van iets meer dan 9% en het jaar is nog niet voorbij. Bij het uitgiftepunt in Leerdam, waar ook uitgiftepunt Haaften onder valt, zien ze de afgelopen 3 maanden een toename met 30 gezinnen. In totaal is dat ruim 30% meer dan vorig jaar rond deze tijd.
De voedselbank accepteert ook mensen met een hoger inkomen dan voorheen. Maar de toename heeft niet alleen daarmee te maken. Vooral de verhoogde tarieven van energie en de dure boodschappen hebben invloed op de bankrekening van mensen. Ook mensen die uitgestroomd waren en inmiddels hun financiën op orde hebben, komen door de huidige omstandigheden weer terug.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket

De voedselbank telt alle inkomsten van één huishouden op. Daar worden de vaste lasten, zoals huur, gas, water en licht van afgetrokken. Als het bedrag dat maandelijks overblijft lager is dan het 'normbedrag' van de voedselbank, dan komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket. De hoogte van het normbedrag hangt af van de grootte van het huishouden.
Is iemand alleenstaand en houdt hij of zij minder dan € 300,- per maand over voor eten en kleding dan komt hij of zij in aanmerking. Die € 300,- is het normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Voor twee volwassenen is dat € 410. Voor ieder persoon meer in het gezin komt er € 110,- bij.
Het normbedrag wordt elk jaar in januari opnieuw vastgesteld, maar vanwege de enorme stijging van de prijzen werd dit afgelopen september al gedaan.

Uitzondering

Soms is de situatie op papier anders dan in werkelijkheid, dan wordt er hulp geboden buiten de voedselbank om. Zo helpt de voedselbank in Leerdam 22 gezinnen extra. Deze gezinnen komen net niet in aanmerking voor hulp volgens de officiële regels maar leven net rond het normbedrag. Martine Visser, coördinator van de voedselbank in Leerdam, laat weten dat ze deze gezinnen niet willen laten vallen. Zij ontvangen de producten die nog gedeeld kunnen worden, die ‘over’ zijn.

Aanmelden

Joke Steigerwald, coördinator bij Voedselbank Rivierenland: “Mensen worden bij de voedselbank voornamelijk aangemeld door hulpverleners, echter sinds januari 2022 kunnen mensen die geen hulp hebben van bijvoorbeeld  maatschappelijk werk of een bewindvoerder, zelf ook de aanmelding doen. Wij helpen dan direct, en in de volgende maand gaan we kijken naar de financiën en de mogelijkheden om mensen verder te helpen of door te verwijzen naar bijvoorbeeld Schuldhulpverlening, of een andere organisatie die mensen helpt bij het op orde brengen van de financiën”.

Duur van de hulp

“In principe is er een termijn van maximaal 3 jaar vastgesteld dat iemand gebruik kan maken van de voedselbank, dit komt omdat een Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSPN) traject  3 jaar duurt, echter de ervaring leert dat mensen gemiddeld zo'n 13 à 14 maanden bij de voedselbank komen, dan zijn de mensen weer zelfredzaam”, gaat Steigerwald verder.                                                
De voedselbank koopt zelf geen voedsel. Alles wat in de voedselpakketten zit is gedoneerd. Er komt minder voedsel binnen, dat ook nog eens over meer mensen verspreid moet worden. Dat is een grote uitdaging. Visser ziet dat de lokale sponsoren het moeilijk hebben en op dit moment in hun eigen portemonnee geraakt worden. Daardoor komt er minder verse groente, fruit en vlees binnen. “Het is nog niet dramatisch of catastrofaal maar het is wel iets wat we in de gaten houden”. Voor de producten die langer houdbaar zijn spreken ze hun eigen buffer aan.
Visser is ook erg blij met de Stratenactie die al enige tijd loopt. “In verschillende straten in onze regio worden er per straat producten voor de voedselbank opgehaald. Denk aan groenten in blik of pot, pastasaus, thee, koffie maar ook shampoo en douchegel”.
Bij Voedselbank Rivierenland zien ze ook dat de aanlevering van producten afneemt maar zij hebben een aantal zeer trouwe sponsoren en leveranciers die het mogelijk maken om wekelijks gezonde producten in het pakket te houden. “Er is een sponsor die wekelijks voor alle cliënten voor 3 dagen verse groeten en fruit sponsort, dat is toch geweldig”, vertelt Steigerwald.
Doordat de vraag toeneemt en het aanbod terugloopt, wordt het "spannend" of de voedselbanken voldoende voedselpakketten blijven uitgeven.  Ze lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan en kunnen alle hulp gebruiken.