Gelderse Vallei

Vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen op Recreatiepark Wielerbaan

30 Chalets op de Wielerbaan
30 Chalets op de Wielerbaan © Omroep GLD
WAGENINGEN - Binnenkort worden er 30 chalets geplaatst op Recreatiepark De Wielerbaan in Wageningen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk neerzetten van 30 extra chalets. De huisjes mogen 1 jaar staan op leegstaande velden. Deze periode kan maximaal 1 jaar worden verlengd.
Tijdelijk
Het recreatiepark had al eerder aan de gemeente gevraagd om het park blijvend uit te breiden met 30 chalets. Maar dat betekent een vernieuwing van het bestemmingsplan voor het park. Deze bestemmingsprocedure staat los van de tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Over een nieuw bestemmingsplan is dus nog geen besluit genomen.
180 vluchtelingen uit Oekraïne
Sinds mei vangt Wageningen circa 180 vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij wonen in 3 gemeentelijke opvanglocaties aan de Mondriaanlaan en de Nude én in gastgezinnen. Om de gastgezinnen te ontlasten, worden leegstaande velden op Recreatiepark De Wielerbaan voor opvang van vluchtelingen klaargemaakt.
Voor gastgezinnen die nu al thuis geen vluchtelingen meer kunnen opvangen, zorgen Welkom in Wageningen en de gemeente samen voor een andere oplossing. Burgemeester Vermeulen: “We zijn blij dat de meeste vluchtelingen uit Oekraïne die al in Wageningen wonen en werken hier voorlopig kunnen blijven. Een chalet betekent voor veel mensen straks een eigen plek. We zijn de gastgezinnen enorm dankbaar voor de opvang die zij geboden hebben of nog steeds bieden.”