Rijk van Nijmegen

College B&W Wijchen reserveert extra geld voor minima

ter illustratie
ter illustratie © RN7
WIJCHEN - Het Wijchense college van B&W reserveert extra geld voor het geval dat de landelijke regelingen voor energiecompensatie niet voldoende blijken te zijn. Ook wil het college de zorgtoeslag voor inwoners met een laag inkomen verhogen.

"Wijchen staat er nog steeds goed voor"

Dit blijkt uit de nieuwe 'Begroting 2023-2026' van Wijchen, die het college deze week heeft vastgesteld. Volgens wethouder Geert Gerrits van Financiën staat de gemeente Wijchen er nog steeds goed voor, ondanks de onzekere tijden waarin we momenteel leven. Hij zegt te beseffen dat inwoners, organisaties en verenigingen door de stijgende prijzen te maken hebben met financieel onzekere tijden.
"We gaan verstandig om met maatschappelijk geld. De lastendruk voor de inwoner verandert nauwelijks. In vergelijking met de regio, blijven we één van de goedkopere gemeenten om in te wonen," zo stelt de wethouder financiën, die zegt trots te zijn op deze begroting.

Professionalisering en preventie in de zorg.

Het op peil houden van de voorzieningen en het blijven bouwen aan de toekomst van Wijchen, dat zijn onze uitgangspunten, aldus het college. Volgens Gerrits is er tot 2026 sprake van een ruim sluitende begroting. Daarna wordt het onzeker hoeveel geld de gemeente nog krijgt van de Rijksoverheid. Het geld dat naar de gemeenten gaat, wordt vanaf 2026 anders verdeeld. Veel gemeenten in ons land maken zich daar nu al zorgen over.
Verder reserveert het college in de nieuwe begroting ook geld voor duurzaamheid op het gebied van klimaatadaptie en verduurzaming van het vastgoed, zoals het Mozaïek. Het college zet ook in op professionalisering en preventie in de zorg.

Op 10 november "begrotingsvergadering"

Al met al constateert het college dat de gemeente Wijchen de komende jaren financieel gezond blijft. Er zal ook voldoende ruimte zijn om te investeren in de lokale samenleving. Zo zijn er de al eerder ingezette initiatieven Hart van Zuid en Wijchen West.
Daarnaast reserveert de gemeente ook geld voor mogelijke tegenvallers bij gemeentelijke projecten. Op 10 november vergadert de gemeenteraad over de begroting en worden er financiële besluiten genomen. Deze jaarlijkse "begrotingsvergadering" is waarschijnlijk de belangrijkste van het hele jaar.