Rivierengebied

Vergunning Zonnepark Uivermeertjes verlengd tot 26 jaar

Bij de start van het project
Bij de start van het project © RN7
DRUTEN - De gemeenteraad van Druten gaat donderdagavond akkoord met verlenging van de vergunning voor Zonnepark Uivermeertjes ten zuiden van Deest. Dit drijvende zonnepark geeft elektriciteit voor circa 8000 huishoudens en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Druten.

Technische levensduur

De vergunning geldt nu voor 10 jaar en wordt met 16 jaar verlegd tot 26 jaar. De technische levensduur van het zonnepark en de bijbehorende voorzieningen en installaties wordt namelijk geschat op 26 jaar.
Op de voormalige zandwinplas Uivermeertjes, gelegen aan de Deestersteeg nabij de kern Deest, heeft Groenleven een drijvend zonnepark gerealiseerd. De plas Uivermeertjes heeft een oppervlakte van zo'n 58 hectare. Het totale zandwingebied ten noorden van de N322 bedraagt bijna 70 hectare.

Zonnepark volledig aangesloten op elektriciteitsnet

Het Zonnepark Uivermeertjes is voor zover bekend het grootste drijvende zonnepark in Europa, en is al een tijdje helemaal gereed. Op meerdere locaties in de gemeente Druten is de maximale capaciteit van het stroomnet bereikt. Nieuwe initiatieven moeten daarom soms wachten of ze stroom kunnen betrekken, dan wel stroom kunnen afgeven. Zonnepark Uivermeertjes was echter tijdig aangevraagd bij netbeheerder Liander en is volledig aangesloten.
Tegen de vergunning van 10 jaar was door inwoners van Deest beroep aangetekend bij de rechtbank, maar de gemeente Druten is in het gelijk gesteld. Hoger beroep is mogelijk, zoals men ook tegen de verlenging van de vergunning tot 26 jaar beroep kan indienen bij de rechtbank.