Rijk van Nijmegen

Deel Beuningse gemeenteraad: Géén gascentrale op Engieterrein

De centrale in Nijmegen.
De centrale in Nijmegen. © Centrale Gelderland.
BEUNINGEN - BEUNINGEN - De inwoners van Weurt zijn er fel op tegen dat er in de toekomst mogelijk een gasgestookte centrale wordt aangelegd op het Engieterrein in Nijmegen-West. Ook bij de gemeenteraad van Beuningen is er weinig enthousiasme voor dit idee, zo bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Het college van B&W zegt donderdag in een toelichting dat "men er bij een mogelijke aanvraag scherp op zal toezien dat een dergelijk belang niet zomaar wordt gebruikt voor de realisatie van een fossiel gestookte centrale. Toetsing aan de voorwaarden van het bestemmingsplan voor een dergelijke centrale zal zeer zorgvuldig en transparantie gebeuren."
Het ontwerp bestemmingsplan voor het Engieterrein houdt de mogelijkheid voor een gascentrale open. De gemeenteraad van Beuningen besloot dinsdagavond om hierover een krachtige zienswijze te gaan indienen. Dat gebeurde onder aanvoering van raadslid Freek van Teeseling van GroenLinks. Hij stelt dat de komst van een gascentrale met alle mogelijke middelen moet worden tegengegaan.

Geen energiecentrale in een zo druk bewoond gebied

Hij omschreef het neerhalen onlangs van de kolengestookte centrale als "een gebeurtenis waar ik mijn hele leven op heb gewacht." Van Teeseling: "Tot onze grote verbazing en boosheid - en van de inwoners - biedt het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid voor realisatie van een gascentrale. Dit alles onder het mom dat het Rijk het misschien wel wil, maar zelfs Engie is er geen voorstander van."
Het GroenLinks-raadslid wees er nog maar eens op dat de betreffende locatie deel uitmaakt van het grootste binnenstedelijk industriegebied van Nederland. Om uitgerekend daar eventueel weer een energiecentrale te realiseren, in een zo druk bewoond gebied, daar is hij fel op tegen. Mede omdat de luchtkwaliteit in Nijmegen-west en Weurt nu al zeer discutabel is.

Luchtkwaliteit Weurt verbeteren

De verantwoordelijke wethouder Pascal Cobussen benadrukte dat alleen een bestemmingsplan niet direct kan leiden tot de aanleg van een gasgestookte centrale. "Wij garanderen u dat wij er als college van Beuningen op zullen toezien, dat zo'n centrale er niet zomaar zal komen. Ook wij zullen ons zeer inspannen om de luchtkwaliteit van Weurt te verbeteren," zo sprak Cobussen.