Begroting Berg en Dal 2023 geeft ruimte voor extra's

Ruimte voor extra's in Berg en Dal
Ruimte voor extra's in Berg en Dal © Pixabay
BERG EN DAL - De begroting van de gemeente Berg en Dal is sluitend voor 2023. Mede dankzij extra geld van het Rijk (de zogenoemde algemene uitkering) is er ruimte om enkele bezuinigingen terug te draaien of om wat extra’s te doen. De gemeente heeft ook de begroting voor de jaren 2024 en 2025 al sluitend,. Voor de jaren daarna is nog niet duidelijk of er een extra bijdrage vanuit Den Haag komt.

Bezuinigingen terugdraaien

Het college van burgemeester en wethouders wil de geplande bezuiniging op het groot onderhoud van wegen terugdraaien. Dit geldt ook voor de bezuiniging op de bibliotheek. Enkele andere onderwerpen waar het college meer in wil investeren zijn de aanpak van jeugdoverlast, het ondersteunen van inwonersinitiatieven en het vergroenen van onze leefomgeving.
Er zijn veel factoren waar we weinig invloed op hebben, maar die wel de financiën van onze gemeente raken, bijvoorbeeld de inflatie en de prijzen van de energie
Wethouder Ria Barber (financiën): “Het zijn financieel moeilijke tijden voor steeds meer inwoners en organisaties. Er zijn veel factoren waar we weinig invloed op hebben, maar die wel de financiën van onze gemeente raken, bijvoorbeeld de inflatie en de prijzen van de energie. In onze begroting hebben we daar een groot bedrag voor opgenomen. Toch hebben we onze financiën op orde".
Op donderdag 10 november zal de gemeenteraad de begroting bespreken en aangeven of en waar wijzigingen gewenst zijn.
Kijk hier voor de complete begroting.