Kernachtig Druten: Gemeente moet zonneparken snel aanleggen

Ter illustratie
Ter illustratie © Pixabay
DRUTEN - De partij Kernachtig Druten wil dat de gemeente vaart zet achter de aanleg van zonneparken. Gezien de energiecrisis is het volgens Kernachtig Druten van groot belang dat de zonneparken elektriciteit gaan leveren.
De opbrengst komt waarschijnlijk straks voor een deel ook ten goede aan omwonenden en verenigingen van inwoners. Daarom wil Kernachtig Druten dat de burgerparticipatie een belangrijke rol heeft in deze projecten.

Vragen aan college

Kernachtig Druten heeft, bij monde van raadslid Gydo van der Zwaluw, schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. In 2021 en ook in dit jaar heeft de gemeenteraad van Druten meerdere initiatieven voor het opzetten van zonneparken goedgekeurd.
Kernachtig Druten wil nu weten hoever het inmiddels staat met deze zonneparken en wanneer die zijn gerealiseerd. Verder vraagt de partij zich af of er nog meer zonneparken in de planning staan.
Men is vooral ook geïnteresseerd wat het aandeel van de burgerparticipatie is bij de zonneparken Larendeel en Zevent. Volgens het reglement van de gemeente moet de burgemeester of het college van B&W binnen één maand antwoord geven op de vragen.

Drietal zonneparken

Het gaat dit jaar en in 2021 om drie zonneparken in totaal. Zonnepark Larendeel, aan de Schriksestraat in Afferden van 16 hectare groot (ongeveer 57.500 zonnepanelen). Zonnepark Hooge Bobbert aan de Vissert in Puiflijk, dat 6,4 hectare omvat (ofwel zo'n 23.000 zonnepanelen).
In de derde plaats is er nog zonnepark Zevent van bijna 22 hectare (ongeveer 78.000 zonnepanelen) ten zuidwesten van de dorpskern van Puiflijk (direct ten zuiden van de N322, vlakbij de rotonde met de N329). Zonnepark Zevent omvat verder nog 5 hectare (ongeveer 18.000 zonnepanelen) bij de Noord-Zuid in Puiflijk.