Dreigende stormloop op de Voedselbanken

Voedselbank Nijmegen
Voedselbank Nijmegen © RN7
REGIO - De Voedselbank Nijmegen & Overbetuwe bediende begin april zo'n 660 huishoudens. Eind september was dat aantal toegenomen tot 853, ofwel een stijging van ruim 25 procent in een half jaar tijd. Dat kwam vooral door de maand september, die een toename liet zien van bijna 12 procent. De Voedselbank gaat uit van een verder groeiende vraag, omdat de armoedeproblemen de komende tijd zeker niet minder worden.
De gezamenlijke voedselbanken in Nederland (inmiddels al 172) hebben drie weken geleden besloten om minder strenge criteria te hanteren bij de toelating tot voedselpakketten. Mede daardoor stijgt het aantal nieuwe aanvragen de laatste weken sterk, meer nog dan daarvoor. Reden voor dit besluit waren de sterk gestegen voedselprijzen en exploderende kosten van energie.

Gemeente Nijmegen staat pal voor de voedselbank

Door de enorme publiciteit over de gierende inflatie en de ongekende energiekosten wordt er in het land veel meer openlijk gepraat over armoede. In bepaalde opzichten hebben mensen daardoor misschien minder moeite om bij zichzelf te erkennen dat ze het financieel heel lastig hebben. De schaamte om zich te melden bij een voedselbank kan daardoor afnemen.
Over steun door de gemeente Nijmegen heeft de Voedselbank niet te klagen, zegt Jan van Halder, voorzitter van de Voedselbank Nijmegen & Overbetuwe. "Als de nood aan de man komt, dan staat de gemeente in alle opzichten klaar om de helpende hand toe te steken."

Voedselpakketten kunnen schraler worden

Voorzitter Van Halder verklaart een harde toezegging hierover te hebben ontvangen van het Nijmeegse college van B&W. "Onlangs nog is de halve gemeenteraad op bezoek geweest, evenals ambtenaren en zusterorganisaties. Een middag lang hebben we gediscussieerd en informatie uitgewisseld over de op ons afkomende armoedeproblemen," zo vertelt Van Halder.
Hij heeft er alle vertrouwen in dat de voedselbank het gaat redden, ook als de vraag verder toeneemt. Van Halder: "Wel kunnen de pakketten op een zeker moment gaan verschralen. Verse groente, vlees en gezond voedsel blijft een knelpunt."

Voedselbank Druten rekent op trouwe sponsoren

Ook de Voedselbank Druten ziet in de maand september een forse stijging van het aantal klanten dat zich aanmeldt. Volgens een woordvoerder helpt men nu ongeveer 90 huishoudens en is niet te voorspellen hoeveel inwoners de komende tijd nog een aanvraag gaan indienen.
De woordvoerder ziet nog steeds veel schaamte bij de mensen om aan te kloppen bij de voedselbank. "Wij ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente en hebben trouwe sponsoren. Toch zullen waarschijnlijk extra (publieks)acties nodig zijn, want ook wij zitten met hogere kosten," zegt de woordvoerder.