ChristenUnie heeft vragen over jeugdfonds sport en cultuur

Annemiek Stam
Annemiek Stam © XON
Annemiek Stam van de Edese fractie van de ChristenUnie heeft raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een aansluiting bij het jeugdfonds voor sport en cultuur.
”De energiecrisis en hoge inflatie zorgen voor financiële problemen bij steeds meer gezinnen. Het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur is deze maand met de campagne ‘Kies een club’ begonnen om aandacht te vragen voor de mogelijkheid om het lidmaatschap of de contributie te betalen voor gezinnen die dat zelf niet kunnen. Ook wij vrezen voor een afname aan - met name- creatieve cursussen of lessen. Sportverenigingen hebben doorgaans nog wel subsidie en vallen qua lidmaatschapsgelden wat lager uit. Maar muzieklessen of andere culturele activiteiten zijn voor velen te duur. In Ede is via ‘Ede doet mee!’ een tegemoetkoming van 200 euro per deelnemer per jaar mogelijk als tegemoetkoming in de kosten. Ede is echter niet aangesloten bij het Landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarom kunnen inwoners geen tegemoetkoming aanvragen bij het Landelijke Jeugdfonds dat gefinancierd wordt door onder andere donateurs en bedrijven”, zo stelt Annemiek Stam.
Het Edese raadslid heeft vragen gesteld en doet een pleidooi voor aansluiting bij het jeugdfonds, zie hier een interview: