VVD Ede stelt raadsvragen over veiligheid hoogspanningsleidingen

Hoogspanningsleidingen in Ede
Hoogspanningsleidingen in Ede © XON
Uiteindelijk lag er dan het besluit dat de leidingen onder de grond zouden gaan, maar het zal u vast niet ontgaan zijn, de leidingen hangen er nog altijd.
De Edese VVD fractie vraagt zich af of er zorgen zijn rondom de veiligheid van de hoogspanningsleidingen.
”Door brand en kortsluiting in het hoogspanningsnet van TenneT en omdat noodvoorzieningen van TenneT niet werkten, werd Flevoland op 2 september jl. getroffen door een grote stroomstoring en ontstonden gevaarlijke situaties: hoogspanningskabels zakten in door de hitte, raakten een bovenleiding van het spoor, wegen en treinverkeer werden langdurig afgesloten, 350 mensen moesten worden geëvacueerd uit een trein, mensen zaten vast in liften en in een attractie van een attractiepark, sluizen konden niet worden bediend en op verschillende plekken ontvlamde de berm naast de spoorlijn omdat de kabels in de grond dusdanig heet werden dat in de begroeiing erboven brand ontstond. Er is grote schade ontstaan aan infrastructuur (bovenleidingen van het spoor kapot en hoogspanningskabels van TenneT), maar ook is er schade aan huishoudelijke apparatuur door kortsluiting die in huizen ontstond.
In de gemeente Ede lopen hoogspanningskabels over bewoond gebied (met woningen, bedrijven, zorginstellingen) en over wegen en spoorlijnen. We weten dat wordt gewerkt aan het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding. Maar omdat het nog niet zover is, wil VVD Ede ondertussen weten hoe het gesteld is met de veiligheid, de veiligheidsvoorzieningen en hoe wordt voorkomen dat een incident met hoogspanningskabels zich kan voordoen in onze gemeente”, zo stelt fractievoorzitter Bart Omlo van de Edese VVD fractie.
De fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zie hier de vragen en zorgen van de VVD: