Het college van Elburg presenteert het ontwerp Programma Duurzaamheid 2022-2025

Het college van Elburg presenteert het ontwerp Programma Duurzaamheid 2022-2025
Het college van Elburg presenteert het ontwerp Programma Duurzaamheid 2022-2025
ELBURG - Het college van Elburg presenteert het ontwerp Programma Duurzaamheid 2022-2025. Volgens wethouder Bertus Jeensma sluit het programma naadloos aan op de visie van de gemeente om duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig te zijn: “Het belangrijkste doel is om onze CO2-uitstoot te verminderen. We vragen nu aan onze inwoners om de komende weken op dit programma te reageren. Hiervoor gaan we op 11 en 15 oktober letterlijk de markt op. We horen dan graag de goede ideeën van onze inwoners, die we dan meenemen in het definitieve programma.”

Voelbare veranderingen

Het klinkt als iets dat nog ver weg is: een klimaatneutraal en klimaatbestendig Elburg in 2050. Volgens wethouder Bertus Jeensma moet er ook nog veel gebeuren: “De problemen zijn nu voelbaar. We hebben te maken met droge en hete zomers, met opgedroogde Veluwse beken. Aan de andere kant zijn we veel te afhankelijk van fossiele brandstoffen als olie en gas. Je ziet dan dat bij een verstoring van de energiemarkt, door de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen de pan uit vliegen. We zien de effecten zowel in onze leefomgeving als in onze portemonnee.”
Het Programma Duurzaamheid 2022-2025 beschrijft de inspanningen die we de komende vier jaren ondernemen om het doel te halen: een klimaatneutrale gemeente. De focus ligt op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. “Dat zijn voor veel inwoners ingewikkelde termen. Het gaat gewoon over het verduurzamen van onze omgeving, van onze woningen en onze bedrijven. We gaan ervoor zorgen dat in de nabije toekomst iedereen zijn of haar elektrische auto kan opladen. En we werken aan een klimaatbestendige omgeving, zodat we flinke regenbuien beter kunnen verwerken. Verder zetten we nog meer in op het hergebruik van waardevolle grondstoffen”, aldus wethouder Bertus Jeensma.

Huidige en komende activiteiten

:"Samen met wijkbewoners werken we nu al aan een duurzaam Oostendorp. De verduurzaming van de Vesting staat op het programma en we gaan aan de slag in wijken in Doornspijk en ’t Harde. De ‘energiearmoede’ wordt aangepakt. Dit doen we door het nemen van energiebesparende maatregelen waardoor inwoners direct profiteren. We willen meer zonnepanelen op daken en gaan onderzoeken of grote zonnecarports boven parkeerplaatsen mogelijk zijn. Ons uitgangspunt is dat we dit samen doen met onze inwoners, ondernemers en partners. Ook bij de uitvoering van de plannen geven we veel ruimte aan de participatie:".

Week van de Duurzaamheid

"Het Programma Duurzaamheid 2022-2025 staat op www.elburg.nl. Daarnaast staan we tijdens de Week van Duurzaamheid op de markt in Elburg (11 oktober) en op ’t Harde (15 oktober). Graag vertellen we dan meer over onze plannen en we horen ook graag de ideeën hierover, die leven in de samenleving."