Zonnepark Nergena: opnieuw besluit nemen

Nergena
Nergena © XON
BENNEKOM - Het plan voor het zonneveld Nergena wordt opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarbij voor om alsnog akkoord te gaan met de komst van dit zonneveld.

Niet wenselijk

Op 2 juli 2020 besloot de raad om een benodigde ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor dit zonneveld te weigeren. De raad vond op dat moment een zonneveld in het buitengebied van Bennekom niet wenselijk. In september van dat jaar werd dat besluit formeel bevestigd en daarmee leek de komst van het zonneveld op die locatie van de baan. Dit blijkt nu mogelijk anders te zijn.

Rechter

De aanvrager van het zonneveld, LC Energy, besloot naar de rechter te stappen en het raadsbesluit aan te vechten. Op 12 oktober 2021 heeft de Rechtbank Gelderland het besluit van de gemeenteraad vernietigd. Dit betekent dat de gemeenteraad - ook al is zij in hoger beroep gegaan - een nieuw besluit moet nemen over de aanvraag.

Voorstel aan gemeenteraad

Het college vraagt aan de gemeenteraad om alsnog een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het zonneveld te verlenen. Het zonneveld voldoet namelijk aan de voorwaarden uit de beleidsregel ‘Wind- en zonnewijzer’ die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat deze wijzer eerder onvoldoende is gevolgd. De gemeenteraad besluit of het voorstel van het college wordt overgenomen. De gemeenteraad vergadert hierover op 13 oktober. Op 3 november volgt dan een nieuw besluit.