Samen eigenaar van Ede Centrum

Kopgroep BIZ Vastgoed. Vlnr: Ernst Steinmeier (SBE), Arthur Bussink (Q-park), Thea Deelen, Victor Brinkhorst, Willem Minnen en Mark Slothouber
Kopgroep BIZ Vastgoed. Vlnr: Ernst Steinmeier (SBE), Arthur Bussink (Q-park), Thea Deelen, Victor Brinkhorst, Willem Minnen en Mark Slothouber © Gemeente Ede
EDE - Deze week is de draagvlakmeting van de Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) onder vastgoedeige-naren in het centrum van Ede gestart. Via de BIZ willen de vastgoedeigenaren de samenwerking verstevi-gen met gemeente en ondernemers en gezamenlijk investeren in Ede centrum. De BIZ komt er alleen als veel eigenaren hun stem uitbrengen en minimaal tweederde hiervan vóór stemt. Als de draagvlakmeting positief uitpakt, gaan alle vastgoedeigenaren van niet-woningen bijdragen aan de ontwikkeling van Ede Centrum.

Waarom samenwerken?

In de afgelopen jaren is er al fors geïnvesteerd door gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Ede. Het centrum is levendiger en aantrekkelijker geworden door herinrichting en vergroening van pleinen, straten en stegen, herstel van historische gevels en organisatie van toonaangevende evenementen. De waardering van Ede Centrum nam daardoor aantoonbaar toe. In twee jaar steeg de waardering van Edenaren van een 6,3 naar een 6,8 en van bezoekers van een 6,7 naar een 7,5.
Maar stilstand betekent achteruitgang, daarom willen we niet stil blijven staan. Zeker niet in een tijd waarin de verdiencapaciteit van ondernemers onder druk staat. De toekomst van Ede Centrum vraagt om een daadkrachtige organisatie die in staat is belangen af te wegen, collectieve oplossingen te financieren en de ingezette verandering door te zetten. Daarom willen ondernemers, gemeente en vastgoed de handen sterker ineen slaan om de aantrekkingskracht van Ede Centrum te vergroten. Ernst Steinmeier, voorzitter Stichting Binnenstad Ede ziet dit helemaal zitten. ,,Intensieve betrokkenheid van vastgoedeigenaren zorgt ervoor dat we samen met gemeente én ondernemers meer resultaat kunnen bereiken, zodat er meer bezoekers komen, die langer verblijven en meer besteden.” Dit vraagt om gezamenlijke inspanning, financiële middelen en belangenbehartiging. Dit is goed voor de ondernemers, maar ook voor de vastgoedeigenaren voor de waardeontwikkeling van de panden.
Volgens wethouder Jan Pieter van der Schans heeft ook de gemeente baat bij de samenwerking. ,,Een groen en gastvrij centrum is een belangrijk visitekaartje voor Ede. Bij dit centrum hoort gezamenlijk eigenaarschap. Gemeente, ondernemers én vastgoedeigenaren krijgen samen meer voor elkaar.’’

Samen investeren: een win-win situatie

De gemeenteraad heeft besloten blijvend in het centrum te investeren, op voorwaarde dat de partners (ondernemers en vastgoed) dit ook doen. De ondernemers dragen bij via de reclamebelasting. Maar de vastgoedeigena-ren doen dit nog niet gezamenlijk en structureel en zijn nog niet verenigd. Een kopgroep van vastgoedeigenaren heeft daarom het initiatief genomen voor de oprichting van een BIZ. Via de BIZ wordt een bijdrage van € 250 tot € 550 per pand per jaar gevraagd. De exacte bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde. Als de BIZ voor vast-goedeigenaren er komt, dan gaan de partijen gezamenlijk jaarlijks € 560.000 in het Binnenstadsplatform investeren, naast de reguliere inzet van de gemeente. De vastgoedeigenaren dragen € 150.000 per jaar bij in de samenwerking, de gemeente Ede € 175.000 en ondernemers € 235.000.
Thea Deelen, vastgoedeigenaar in het centrum en deelnemer aan de Kopgroep is er van overtuigd dat de vast-goedsector dit moet doen: ,,De inbreng van de vastgoedeigenaren is essentieel voor een goede centrumontwikkeling. De BIZ biedt de mogelijkheid om georganiseerd vanuit een brede basis samen mee te kunnen beslissen”. Daarnaast kan er sneller een beter resultaat geboekt worden”. De BIZ wil o.a. investeren in leegstandsbestrijding en het versterken van de deelgebieden in het centrum, een goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, de begeleiding van de energietransitie van panden, een aantrekkelijke openbare ruimte, professionele marketing en een sterk evenementenprogramma.
Op 19 oktober wordt via www.ede.nl/biz de uitslag van de draagvlakmeting bekend gemaakt.