Nijmeegse komgrens verlegd voor 50 km/u op Dorpensingel

De komgrens moet gaan aansluiten op de grens met de gemeente Lingewaard.
De komgrens moet gaan aansluiten op de grens met de gemeente Lingewaard. © Google Street View
NIJMEGEN - Nijmegen is voornemens om de grens van de bebouwde kom ten noorden van Lent te verleggen zodat deze direct aansluit op de grens met de gemeente Lingewaard. Op die manier kan er op de nog aan te leggen Dorpensingel-Oost een regime van 50 km/u aangehouden worden. Het college gaat hiermee wel tegen een advies van de politie in.

50 km/u

De Dorpensingel-Oost gaat het Keizer Augustusplein ('Ovatonde') en de Zandsestraat verbinden en wordt vormgegeven als gebiedsontsluitingsweg met door een middenberm gescheiden rijbanen. Het uitgangspunt is dat de maximum snelheid op de Dorpensingel 50 km/u wordt. Dit komt voort uit een voorwaarde uit een aangenomen motie in beide gemeenteraden in 2017. Voor het Nijmeegse deel moet daarvoor de komgrens verlegd worden naar de grens met Lingewaard, zodat de Dorpensingel binnen de bebouwde kom komt te liggen. De inrichting van de Dorpensingel sluit dan aan op de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De gemeente Lingewaard zal een verkeersbesluit nemen om een maximumsnelheid van 50 km/u in een bocht van de Dorpensingel en bij de kruising met de Woerdsestraat – beide gelegen buiten de bebouwde kom – in te stellen.

Negatief advies

Voor een komverlegging wordt traditioneel afgestemd met de politie. Die adviseert echter negatief als het gaat om de komverlegging. De omgeving van de Dorpensingel voldoet qua bebouwingsdichtheid langs de weg niet aan voor een weg binnen de bebouwde kom. “De bedoeling is dat de komgrens verder naar het oosten komt te liggen”, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “Dat sluit aan bij de verdere bebouwing van het gebied ten zuiden van de Dorpensingel. Er komen immers nog woningen ten noordoosten van de Lentse Plas en ten noordwesten van de Zandse Plas. In de licht van die ontwikkelingen én het feit dat volgens ons ook het ontwerp van de weg zelf van belang is voor de beleving van de weggebruiker en de snelheid waarmee wordt gereden, vinden we in dit specifieke geval aanvaardbaar om de Dorpensingel toch binnen de bebouwde kom te brengen.”

Aanleg vanaf 2024

Het dossier van de Dorpensingel-Oost speelt al sinds 2005, maar lijkt nu toch echt richting realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg te bewegen. De weg is bedoeld om Lent te ontzien wat betreft verkeer van en naar Bemmel. “De bestemmingsplannen kunnen in de loop van volgend jaar naar de gemeenteraden. Dan zouden we ergens in 2024 moeten kunnen beginnen met de aanleg van de weg. Daarvoor moeten nog wel gronden aangekocht worden. Daar zijn we over in gesprek. Kan er geen minnelijke overdracht plaatsvinden, dan hebben we altijd onteigening nog over als optie.”