Nijmegen geeft met negatieve begroting voor 2026 signaal af aan Rijk

Het Nijmeegse college protesteert tegen de Haagse koers.
Het Nijmeegse college protesteert tegen de Haagse koers. © Dion van Alem / RN7
NIJMEGEN - Nijmegen sluit in haar Stadsbegroting voor 2023-2026 dat laatste jaar in de min af. Eigenlijk zijn gemeenten verplicht een sluitende begroting in te dienen, maar het feit dat het Rijk haar bijdrage aan gemeenten vanaf 2026 fors wil verminderen biedt daarbij een forse uitdaging. Als signaal dat het college het oneens is met de koers vanuit Den Haag, die inmiddels ook wel ‘het ravijn’ genoemd wordt, levert Nijmegen daarom voor het jaar 2026 een niet-sluitende begroting met een tekort van een kleine 3,5 miljoen euro in.

“Veroorzaker moet het probleem oplossen”

Wethouder Tobias van Elferen (D66) erkent dat het college hiermee iets doet wat zeer ongebruikelijk is, maar het gaat hem om het signaal dat Nijmegen hiermee geeft aan de Haagse politiek. “We krijgen vanaf 2026 als gemeente ontzettend veel minder geld vanuit het Rijk. Hoewel we als college voor een realistisch en een deugdelijke begroting staan, kiezen we nu voor het afgeven van een signaal. Wij verwachten de oplossing voor het ‘ravijn’ van diegene die het heeft gecreëerd: het Rijk.”

Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat Den Haag wel al plannen heeft om gemeenten tegemoet te komen. “Het signaal is dus al gehoord, maar het gaat nog maar incidentele tegemoetkomingen”, zegt Van Elferen. “De effecten daarvan zijn we nog aan het uitrekenen. Maar ons signaal blijft de komende jaren onderdeel van het overleg met het Rijk.” Maar wat als 2026 nadert en er nog geen oplossing is? “Dan zullen we alsnog voor een sluitend resultaat moeten zorgen.”

Stijgend prijspeil

In de Stadsbegroting heeft het college ook rekening moeten houden met het stijgende prijspeil. “We hebben het prijspeil in het begrotingsjaar 2023 aangepast op basis van de augustusraming van het CPB. Hiermee worden de programmabudgetten verruimd, waarmee niet alleen prijsstijgingen opgevangen kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook extra subsidiebudget wordt toegevoegd. In totaal geeft dit 14,2 miljoen euro aan budgetruimte. Net als de programmabudgetten stellen we ook de gemeentelijke tarieven bij, bijvoorbeeld die van leges en vergunningen. Hiermee stijgen de gemeentelijke opbrengsten met 2,2 miljoen euro.”