Kleuren van de ziel - verrast door de Joodse mystiek in Museum Sjoel Elburg

Mystieke beleving tijdens een wandeling in het duingebied
Mystieke beleving tijdens een wandeling in het duingebied
ELBURG - Van 30 september 2022 tot en met 7 januari 2023 is in Museum Sjoel Elburg werk te zien van de theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema onder de titel ‘Kleuren van de ziel – verrast door de Joodse mystiek’.
Ruud Bartlema is geboren in 1944 in Diepenveen. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met grote interesse voor judaïca en Joodse mystiek. Als beeldend kunstenaar is hij opgeleid aan de Vrije Academie in Amsterdam. Al jong raakte hij gefascineerd door het verschijnsel ‘mystiek’. Toen Ruud Bartlema de mogelijkheden van verf, papier, kwast en allerlei andere schildersmaterialen ontdekte, kwam het verschijnsel ‘mystiek’ nog veel meer als een echte ervaring tot leven. Later ontdekte hij onder meer in de schilderijen van een aantal kunstenaars (onder wie Marc Chagall en Wassily Kandinsky) uit het begin van de vorige eeuw dat ook zij werkelijkheden zagen achter de waarneembare werkelijkheid en dat zij deze als de ‘kleuren van de ziel’ in hun schilderijen een plaats gaven. Tot op de dag van vandaag is Bartlema verrast door wat hij voelt of ervaart, zonder dat hij het kan zien. Bartlema: ‘Achter wat wij zien, is meer dan wij denken. Het licht dat door een wolkenlucht breekt, kan me diep in vervoering brengen en door die ervaring verrast, ga ik schilderen, muziek maken of verhalen schrijven.’
In de expositie ‘Kleuren van de ziel - verrast door de Joodse mystiek’ laat Ruud Bartlema een aantal van die verrassingen in de vorm van schilderijen en tekeningen zien. Hij hield zich een groot deel van zijn leven bezig met de mystieke tradities van het jodendom en in veel van zijn schilderijen is dat terug te vinden. Op deze expositie worden ook schilderijen geëxposeerd waarin dat verrast worden vorm kreeg in een natuurbeleving, een landschap of een wolkenpartij. Daaraan koppelde Ruud Bartlema soms elementen uit de Joods mystieke traditie.
Op de tentoonstelling geeft Ruud Bartlema in een korte documentaire een toelichting op zijn manier van werken en de tentoongestelde schilderijen. Deze documentaire is gemaakt door cineast Frans Sellies.
Museum Sjoel Elburg:
Graaf Hendriksteeg 2, 8081 CH Elburg; www.sjoelelburg.nl; T: 0525 685564