Nieuwe grafverordening gemeente Nunspeet

Begraafplaats
Begraafplaats © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Door de gemeente Nunspeet wordt het grafrecht voor onbepaalde tijd opnieuw ingevoerd. In 2016 is er voor gekozen de termijn op dertig jaar te stellen. Aanvullend werd geregeld dat ook na dertig jaar gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen. Daarmee werd feitelijk in materiële zin het begrip van eeuwigdurende grafrechten weer geïntroduceerd. Dat blijkt echter in strijd met de wetgeving. Die schrijft voor dat het grafrecht voor een bepaalde periode moet worden toegekend met altijd een mogelijkheid tot verlenging. Het recht geldt nu voor de periode dat de begraafplaatsen als zodanig in gebruik zijn.
Gehandhaafd blijft dat de begraafplaatsen in eerste instantie voor inwoners van Nunspeet bestemd zijn. Maar ook oud-inwoners en personen die een eerste of tweede graad van bloedverwantschap hebben met mensen die binnen de gemeente wonen of hier zijn begraven in de gemeente mogen worden begraven. Afgeschaft wordt dat voor personen in de tweede graad een gemotiveerd verzoek moet worden ingediend. Van dit recht op begraven wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Daarnaast moet na inwerkingtreding van de nieuwe verordening een tijdelijke grafbedekking vooraf worden gemeld. Hierdoor kan de gemeente een betere controle hierop uitoefenen. Hierna dient de vergunning voor de definitieve grafbedekking te worden aangevraagd.
Ook zijn regels opgenomen om ‘verrommeling’ te voorkomen of het aanbrengen van brandgevaarlijke materialen.

Vlinderveld

De plaats met de gedenkplekken voor te vroeg geboren baby’s en baby’s die geboren zijn na de 24ste week van de zwangerschap en kinderen van nul tot drie jaar op de begraafplaats Nunspeet-West en Elspeet, krijgt de naam Vlinderveld. Dit is besloten nadat aanvankelijk de naam was afgewezen.