Rivierengebied

Gemeente Overbetuwe wil vluchtelingen opvangen

De beoogde locatie: De Aam in Elst
De beoogde locatie: De Aam in Elst © John Beckmann / RN7
ELST - Het college van B&W wil op een onbebouwd kavel op het bedrijventerrein De Aam in Elst tijdelijk 120 vluchtelingen gaan opvangen. Ze willen dit vanaf 1 november doen voor drie maanden. Het college wil zo meehelpen om de problemen bij Ter Apel en andere asielzoekerscentra in Nederland op te lossen. De gemeenteraad moet volgende week dinsdag nog over het voorstel stemmen.
"Op dit moment zijn de asielzoekerscentra en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft, via de veiligheidsregio’s, alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang. Voor de regio waarbinnen Overbetuwe valt, betreft dit 450 opvangplaatsen", laat de gemeente in een persbericht weten.
B&W stelt voor om de crisisnoodopvang op te zetten op een lege kavel op het bedrijventerrein aan de Industrieweg langs het spoor (zie kaart). Deze kavel is eigendom van de gemeente. Riolering en waterleidingen zijn hier al aanwezig: daardoor kunnen de slaapunits hier relatief snel en makkelijk worden aangesloten, aldus de gemeente.
De plaats waar de noodopvang moet komen
De plaats waar de noodopvang moet komen © Google
"Iedereen kent de schrijnende beelden rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door tijdelijk opvang te bieden voor 120 vluchtelingen, willen we als gemeente Overbetuwe onze verantwoordelijkheid nemen om ook daadwerkelijk bij te dragen aan een oplossing. Eerder dit jaar deden we dat ook met een crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zetten. Ik vertrouw erop dat de Overbetuwse samenleving de vluchtelingen begripvol ontvangt en ondersteunt", schrijft burgemeester Hoytink-Roubos.

Slaapunits voor 4 à 5 personen

De crisisnoodopvang komt op een omheind terrein met eigen toegangspoort, met 24 uurs-beveiliging en voldoende ruimte voor voorzieningen, laat de gemeente weten. De vluchtelingen worden opgevangen in slaapunits voor 4 à 5 personen. De units zijn geschikt voor de herfst- en wintermaanden. Daarnaast komen er sanitaire voorzieningen en een grote vaste tent waar de mensen kunnen eten en overdag kunnen verblijven.
De gemeente zegt de omliggende bedrijven en omwonenden woensdagochtend geïnformeerd te hebben over de voorgenomen komst van de opvang. Kort voor de opening, wil de gemeente nog een inloopbijeenkomst voor iedereen organiseren.