Noord-Veluwe

Achterstallig onderhoud monumentale panden baart zorgen

NUNSPEET - Nunspeet kent prachtige, in ere herstelde, monumentale panden, maar helaas zijn er ook panden waar achterstallig onderhoud een bedreiging vormt voor het voortbestaan. De gemeente heeft daarom onderstaande maatregelen aangekondigd.

Villa Krayenhof, gemeentelijk monument

De eigenaar van villa Krayenhof, op het terrein van het voormalige internaat Valentijn aan de Ericaweg te Nunspeet, moet maatregelen nemen om het dak waterdicht te maken van het monumentale pand. Op korte termijn wordt tevens een inspectie uitgevoerd door een extern expertise bureau. Naar aanleiding daarvan wordt beslist of het noodzakelijk is de eigenaar aan te schrijven voor de winter extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat het pand verloren gaat. Het pand staat op de lijst van gemeentelijke monumenten. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit naar aanleiding van vragen van Gemeentebelang.

Boerderij Nunspeterweg in Elspeet, Rijksmonument

Dwangsommen van elfduizend euro worden ingevorderd van de eigenaar van een boerderij aan de Nunspeterweg in Elspeet. Het gaat om een Rijksmonument. De man was eerder een dwangsom opgelegd om af te dwingen periodiek en noodzakelijk onderhoud uit te voeren, omdat anders het voortbestaan van de monumentale boerderij in gevaar zou komen. Voorrang moest daarbij worden gegeven aan het waterdicht maken van de doorlekkende rieten dakbedekking. Er was hem voor de betaling van de ingevorderde dwangsommen al een rekening gestuurd. Omdat die niet binnen de gestelde termijn is betaald krijgt de eigenaar nu een aanmaning in de bus.