Rijk van Nijmegen

Het lukt Druten en Wijchen amper om inwoners met betalingsproblemen te bereiken

Maar 6 procent van de mensen heeft hulp van de gemeente Druten en Wijchen geaccepteerd.
Maar 6 procent van de mensen heeft hulp van de gemeente Druten en Wijchen geaccepteerd. © RN7
REGIO - Gemeenten, ook in de regio Nijmegen, hebben moeite om in contact te komen met huishoudens die kampen met serieuze betalingsproblemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Druten en Wijchen, waar respectievelijk 600 en 1000 huishoudens zijn met geldproblemen.
Het is moeilijk voor te stellen in deze tijden van steeds duurdere boodschappen en oplopende energierekeningen, maar tot nu toe hebben beide gemeenten slechts met 10 procent van deze huishoudens contact weten te leggen. In zowel Druten als Wijchen heeft maar 6 procent van de mensen de hulp van de gemeente geaccepteerd. "Elk contact dat we leggen is winst", zo stelt de gemeente Druten.

Gemeenten wettelijk verplicht tot vroegsignalering

Sinds vorig jaar zijn de gemeenten wettelijk verplicht om zoveel mogelijk contact te maken met inwoners die geldproblemen hebben. Men probeert in een zo vroeg mogelijk stadium mensen te helpen. Aan de hand van deze zogeheten 'vroegsignalering' probeert een gemeente te voorkomen dat mensen steeds verder in de problemen geraken.
Het is al jarenlang een bekend fenomeen dat er vaak onvoldoende gebruik wordt gemaakt van subsidies bedoeld voor minima. Mensen schamen zich soms om toe te geven dat ze hulpbehoevend zijn, of ze zijn niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheden. Ook gebrekkige kennis van het Nederlands, laaggeletterdheid en onbestemde angst voor autoriteiten kunnen een rol spelen.

'Wij zijn geen deurwaarder!'

Uitzondering op de regel is de energietoeslag, waarvoor men de afgelopen tijd wel in groten getale een aanvraag heeft ingediend. Dat ging om forse bedragen en er was heel veel aandacht en publiciteit.
"Op dit moment ligt de focus op het ‘vinden’ van de mensen die financiële zorgen hebben. Het is nog altijd lastig voor veel mensen om op tijd aan de bel te trekken," zo concluderen Druten en Wijchen. Beide gemeenten benadrukken dat ze geen deurwaarder zijn en ook niet van de inspectie.

Vraagstuk energiekosten is een apart probleem

"We willen hulp bieden, en die hulp maken we ook waar. Voor bijna iedereen is er een oplossing. We helpen de inwoner totdat de geldzorgen zijn opgelost of de inwoner zichzelf weer kan redden." Wijchen en Druten zien dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen door bijvoorbeeld de hoge inflatie, stijgende energieprijzen, of een andere oorzaak.
De gemeenten zeggen het grootste deel van de geldzorgen en schulden samen met de inwoner te kunnen oplossen. "Het vraagstuk van de energiekosten is een apart probleem. Als alles duurder wordt en de inkomens niet meestijgen, dan wordt het soms heel moeilijk om iemand financieel stabiel te krijgen. Dat wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn."

Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen

Druten en Wijchen bieden inwoners informatie en advies, maar veelal ook een budgetadviesgesprek. "We kijken hoe inkomsten en uitgaven op elkaar zijn af te stemmen. We controleren of gebruik gemaakt wordt van alle voorzieningen en regelingen, en of bijvoorbeeld de toeslagen goed zijn aangevraagd. Ook helpen we bij het treffen van betalingsregelingen. Wanneer er sprake is van problematische schulden, dan bieden we schuldhulpverleningen aan."
Druten en Wijchen werken ook samen met organisaties zoals Schuldhulpmaatje en MeerVoormekaar om inwoners ook andere ondersteuning te bieden. Woningcorporaties en energiemaatschappijen voeren volgens beide gemeenten een sociaal incassobeleid. Dat betekent dat ook zij zich inspannen om met hun klanten tot goede regelingen te komen.