Arnhem en omstreken

Provincie: 'Stikstof in regio Arnhem vooral door industrie'

ARNHEM - Gedeputeerde Peter Drenth zegt dat er in de regio Arnhem vooral moet worden gekeken naar de industrie voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. In die sector wordt namelijk het meeste stikstof uitgestoten in en om Arnhem, zegt Drenth.
“Als ik kijk naar welke slag er gemaakt moet worden voor de natuur in Arnhem, dan moet die met name worden gevonden in de industrie. Dat zijn namelijk de grootste uitstoters van stikstof in deze regio.”
Arnhem telt slechts een aantal melkveeboerderijen. Die liggen dicht bij natuurgebieden, waardoor zij relatief meer stikstofuitstoot moeten tegengaan. Sommige boeren vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf.
De Arnhemse zuivelboerderij van Bart Lubbers telt zo'n 180 koeien. De boerderij wordt omgeven door zware industrie, de drukke Pleijroute én de uiterwaarden van de IJssel. De uiterwaarden zijn Natura 2000-gebied. Volgens boer Lubbers is het niet te vatten dat juist zijn koeien de grootste vervuilers zouden zijn in dit gebied.
Kijkt u hier naar een reportage van RTV Connect:
Ook Arnhemse boeren ontkomen niet aan het verminderen van de uitstoot van stikstof, zegt provinciebestuurder Drenth. Toch moet er in de regio Arnhem 'met name' worden gekeken naar de industrie als grootste veroorzaker van stikstof. Dat zegt de Gelders gedeputeerde in gesprek met streekomroep RTV Connect.
“Ingezoomd op de Arnhemse boeren; zij moeten net als ieder ander bijdragen aan de reductie van stikstof. Dat geldt voor alle boeren, dat geldt voor alle industrie. Daar hebben we ook afspraken over. Dat geldt ook voor hen."

'Geen gedwongen verkoop'

Volgens Drenth hoeven boeren niet te vrezen voor gedwongen opkoop door de overheid. “In de huidige situatie, helemaal nu we geen minister van Landbouw hebben die met een perspectief moest komen, kan ik niemand geruststellen."