Gelderse Vallei

Werving nieuwe burgemeester gemeente Barneveld start vrijdag 9 september

Overhandiging profielschets
Overhandiging profielschets © Pauw Media
BARNEVELD - Maandagavond 5 september is tijdens een extra gemeenteraadsvergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna overhandigde Jan Top als voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets aan de commissaris van de Koning, de heer John Berends. Dit betekent dat het werven van een nieuwe burgemeester kan starten. Nu de profielschets is vastgesteld volgt de openstelling van de vacature. Geïnteresseerde kandidaten kunnen van vrijdag 9 tot en met vrijdag 30 september 2022 reageren op de vacature via de website van provincie Gelderland reageren.
In de profielschets staan eigenschappen en kwaliteiten die de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld moet hebben. Zo heeft de nieuwe burgemeester een warm hart voor de gemeente, richt zich op contact met de inwoners om te weten wat er speelt en is zichtbaar aanwezig en benaderbaar. Daarnaast heeft de burgemeester lef, durft 'out of the box' te denken en weet anderen te inspireren dat ook te doen. Inwoners, ondernemers en organisaties zijn door middel van een vragenlijst betrokken bij het opstellen van de profielschets.

Selectie van sollicitanten

Na sluiting van de reactietermijn verrichten de commissaris en kabinetschef voorbereidende werkzaamheden en voeren zij begin november gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie van de gemeente Barneveld en stellen zij gezamenlijk de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Nieuwe burgemeester in februari

De sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie vinden half november plaats en moeten uiteindelijk leiden tot de beste kandidaat. Die kandidaat legt de vertrouwenscommissie voor aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld op 9 februari 2023 wordt beëdigd.
Meer informatie over de wervingsprocedure en de profielschets staat op www.barneveld.nl/nieuweburgemeester