Rijk van Nijmegen

Natuurorganisaties: Financiële prikkels nodig om waterverbruik terug te dringen

Er moet meer promotie komen hoe om te gaan met drinkwater.
Er moet meer promotie komen hoe om te gaan met drinkwater. © Pixabay
REGIO - Vijf Gelderse natuurorganisaties hebben een gezamenlijk manifest gepresenteerd aan de leden van de Provinciale Staten met daarin de oproep om te investeren in de natuur. Ze doen een beroep op de provinciale politiek om nu al op het 'groene verschil' te maken, want de provinciale statenverkiezingen staan voor de deur en de 'urgentie is groot'.
Het Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke uitgave van Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Natuureducatie, Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Aan de hand van vier urgente thema’s, biedt het manifest 'concrete aanknopingspunten voor groen en duurzaam beleid'. "Bovendien laat het zien hoe een gezonde en leefbare provincie met een duurzame economie mogelijk is", zo zeggen de organisaties.

Aandeel plantaardige productie moet toenemen

In het manifest zijn een aantal opvallende oproepen te lezen. Zo willen de natuurorganisaties dat in de toekomst het aandeel plantaardige productie moet toenemen. Ook moet er meer gedaan worden aan de promotie en stimulatie van hoe om te gaan met drinkwater bij huishoudens, industrie en de recreatiesector. Een financiële prikkel voor zuinig watergebruik zou een oplossing kunnen zijn.
Daarnaast moet de subsidieregeling voor groene schoolpleinen terugkomen. Verder willen ze dat er een minimumeis wordt gesteld aan groenvoorzieningen in wijken. Daarbij denken ze aan gemiddeld 75 vierkante meter groen per woning en altijd een groenvoorziening op maximaal 300 meter van een woning.

Uitdagingen op gebied van stikstof, energie en woningbouw

"De uitdagingen voor natuurherstel, genoeg en goed water, minder stikstof, duurzame energie en woningbouw vragen om samenhangende oplossingen. Wij bieden met dit manifest een toekomstperspectief voor onze mooie provincie", aldus Petra Souwerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland. "Nu is de politiek aan zet."