Rijk van Nijmegen

Gemeente Berg en Dal ondersteunt gezonde initiatieven in Lokaal Preventieakkoord

Wethouder van de Scheur samen met de deelnemers aan het akkoord
Wethouder van de Scheur samen met de deelnemers aan het akkoord © Gemeente Berg en Dal
BERG EN DAL - Dinsdag 30 augustus hebben de gemeente Berg en Dal en diverse lokale organisaties het Lokaal Preventieakkoord ondertekend. Ze beloven zich actief in te zetten om de gezondheid van inwoners uit de gemeente te verbeteren. Prioriteiten zijn een rookvrije omgeving, meer bewegen, gezond eten en bewustwording van risico’s van alcohol- en drugsgebruik.

Uitvoeringsbudget van € 20.000,-

Wethouder Irma van de Scheur: “De gezondheid van onze inwoners vinden we erg belangrijk. Met een heel divers en laagdrempelig aanbod van activiteiten, trainingen en begeleiding stimuleren we onze inwoners gezonde keuzes te maken”. Vanuit het Lokaal Preventieakkoord ondersteunt de gemeente initiatieven die de gezondheid verbeteren. Ondertekenaars kunnen budget aanvragen voor nieuwe en lopende initiatieven. Voor 2023 is er een uitvoeringsbudget van € 20.000,- beschikbaar.

Positieve en negatieve gezondheidstrends

"We zijn blij met de positieve trends in de lokale leefstijl. We zien een afname van het alcoholgebruik en diabetes bij ouderen (65+), roken bij jongvolwassenen (18+) en een toename van het fruit- en groentegebruik onder volwassenen (18-65) en kinderen (0-12)", zo schrijft de gemeente in het preventieakkoord.
"Echter in de cijfers is ook een aantal negatieve trends te zien als het gaat om gezondheid. Zo daalt de ervaren gezondheid en nemen eenzaamheid, angst en depressie klachten toe bij volwassenen (18-65). Ook zien we een toename van het overgewicht bij deze groep en een afname van het fruit- en groentegebruik bij ouderen (65+).
Er zijn dus voldoende uitdagingen om met elkaar aan te gaan. Sport en bewegen is hierin zowel podium als instrument om gezondheidskansen te vergroten. En we willen, gesteund door de positieve trends, op sommige thema’s nóg ambitieuzere doelen halen. We reserveren daarom in dit akkoord ook nog ruimte voor nieuwe inzichten en initiatieven".

Prioriteiten

Samengevat is het doel de gezondheid van inwoners uit Berg en Dal te verbeteren. Daarbij gelden de volgende prioriteiten: een rookvrije omgeving, meer bewegen, gezond eten en bewust worden van risico’s van alcoholgebruik en drugsgebruik

Programma's verbreden en versterken

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord worden nieuwe plannen en ideeën voor een gezonde leefstijl ondersteund, waarbij ze wel moeten passen bij de ambities van het akkoord. Er wordt ook extra aandacht besteed aan lopende programma’s die succesvol zijn. Het doel is om deze programma’s te verbreden en versterken. Daarvoor gaan we graag in gesprek met de organisaties.
Het succes van het Lokaal Preventieakkoord is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gezamenlijk werken we aan preventie. Het akkoord is een uitnodiging aan organisaties om samen werk te maken van de gezondheid van inwoners.
Kijk hier voor meer informatie, een aanmeldingsformulier en het complete preventieakkoord.
De volgende organisaties hebben het Lokaal Preventieakkoord al ondertekend: Anytime Fitness, Domino Kindercentrum, Forte Welzijn, Fysio Groesbeek, Fysiotherapie Millingen, Gemeente Berg en Dal, GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg, Kion, Kraamzorg Zuid-Gelderland, Kwiek, Montessori College, Sportbedrijf Berg en Dal en Sportstimulering Berg en Dal.