Rijk van Nijmegen

Natuur, wandelen, klimaatadaptatie en landbouw moeten hand in hand gaan in De Ooijse Graaf

De Ooijse Graaf
De Ooijse Graaf © ARK/K3
ERLECOM - De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren steeds meer last. De wens van ARK Natuurontwikkeling en gebiedsontwikkelaar K3 is om een groot oppervlak aan moerasnatuur te ontwikkelen, meer water vast te houden en de Ooijse Graaf bovendien beter beleefbaar te maken door het realiseren van wandelroutes. Het uiteindelijke doel is om een gebied te realiseren waarin natuur, wandelen, klimaatadaptatie en landbouw hand in hand gaan. De tijdelijke winning van zand is de drager van deze ontwikkeling van de Ooijse Graaf.

Input en onderzoeken

In september en oktober vorig jaar hebben K3 en ARK tijdens excursies door het gebied uitgelegd wat de plannen zijn in de Ooijse Graaf. Ook is toen een eerste schetsplan gepresenteerd voor een nieuwe plas en nieuw rietmoeras. Tijdens en na de gebiedsexcursies en in gesprekken met onder andere overheden is er input gegeven op het plan. Ook zijn er het afgelopen jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de ontvangen input en de onderzoeken is het inrichtingsplan verder uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een inloopbijeenkomst op 15 september wordt het inrichtingsplan opnieuw besproken en worden de gemaakte keuzes toegelicht. Daarbij is er uiteraard nog ruimte voor input op het plan. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen tussen 16.00 en 20.00.u. De bijeenkomst vindt plaats bij boerderij Eindschenhof, Erlecomseweg 80 in Erlecom. Aanmelden kan bij Yvonne Kieft van K3.