Rijk van Nijmegen

Asfaltonderhoud Droogsestraat en Broekkant in Malden

Werkzaamheden
Werkzaamheden © Wikipedia
MALDEN - Woensdag 31 augustus worden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd ter plaatse van de Droogsestraat en de Broekkant in Malden. Dit geldt voor het gedeelte vanaf de rotonde met de Rijksweg (N844) tot en met de kruising met de Blankenbergseweg.
De werkzaamheden bestaan uit het reinigen van de bestaande asfaltverharding en een behandeling om de levensduur van het asfalt te verlengen.
Op woensdag 31 augustus zal tussen 14.00 en 19.00 uur eerst het asfalt worden gereinigd, waarvoor afsluiten van beide wegen niet niet noodzakelijk is. Tijdens het reinigen blijven de aanliggende woningen en bedrijven bereikbaar.
Vervolgens zal vanaf 19:00 uur tot middernacht de levensduurverlengende oppervlaktebehandeling worden uitgevoerd. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de Droogsestraat en de Broekkant af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het gedeelte vanaf de kruising met de Blankenbergseweg tot en met de kruising aan de Hoge Brug zal half om half worden afgesloten, zodat het achter liggende industrieterrein en het tankstation bereikbaar blijven. Tijdens deze levensduurverlengende oppervlaktebehandeling zijn aanliggende woningen en bedrijven tijdelijk niet bereikbaar (naar verwachting 1 a 2 uur).
De gemeente Heumen zet verkeersregelaars in.