Rijk van Nijmegen / Rivierengebied

Controle hondenbelasting levert aardig wat nieuwe honden op (en dus geld)

Naar schatting zijn er nu zo'n 1,9 miljoen honden in Nederland
Naar schatting zijn er nu zo'n 1,9 miljoen honden in Nederland © RN7
REGIO - Munitax, dat namens de gemeenten Beuningen, Wijchen, Druten en Heumen de hondenbelasting int, heeft in juni controles uitgevoerd. Dat leverde in totaal bijna 500 nieuwe honden op: in Druten 42, in Heumen 57, in Wijchen tikte de teller 169 aan en in Beuningen zijn maar liefst 210 nieuwe honden ontdekt. En die honden leveren allemaal geld op voor de gemeentekas. Vanwege corona kwamen mensen meer thuis te zitten en nam men vaker een huisdier.
Recente cijfers zijn er niet, maar uit eerder onderzoek van brancheorganisatie Divebo voor ondernemers in de gezelschapsdierenbranche, bleek dat bijna een kwart van de huishoudens een kat heeft en nog net geen 20 procent een hond. Het totaal aantal huisdieren in Nederland wordt geschat op bijna 27 miljoen. De kattenpopulatie ligt zo rond de 3,1 miljoen en bij de honden is dat rond de 1,9 miljoen.

Hondenbelasting afschaffen?

Waar je gratis een kat mag hebben, geldt dit voor honden niet. Wellicht komt het door de toename van het aantal honden, maar de discussie rondom de hondenbelasting viert hoogtij. Zo diende de VVD Beuningen in juli een motie in om de hondenbelasting af te schaffen, omdat “hondenbelasting een verouderde belasting is die niet in stand gehouden moet worden”. De motie wordt na het zomerreces pas behandeld. Ook de politieke partij Beuningen Nu & Morgen staat niet onwelwillend tegenover het afschaffen van de hondenbelasting. Ze wil wel eerst van het college weten of het op dit moment financieel verantwoord is.
En precies hier kan de schoen gaan knellen, want die hondenbelasting levert flink wat geld op. In Nijmegen is het afschaffen van die belasting een speerpunt van de nieuwe coalitie. Wanneer en of dit echt gaat gebeuren, is aan het nieuwe college dat volgens een woordvoerder later dit jaar de beslissing zal nemen of het per 1 januari 2023 echt doorgaat. Het 'gat' aan inkomsten van 1,2 miljoen euro, kan volgens De Stadspartij Nijmegen makkelijk gedicht worden door een sluitende begroting.

Tonnen aan inkomsten

In Beuningen staat er voor volgend jaar zo'n 229.000 euro op de begroting aan inkomsten van de hondenbelasting. De gemeente liet in juni weten er financieel rooskleurig voor de staan, maar de vraag is natuurlijk wel hoe ruim twee ton wordt gedekt nu de prijzen stijgen en wellicht meer mensen hulp nodig hebben. Overbetuwe en Wijchen hebben respectievelijk 352.000 en 355.0000 euro gereserveerd aan inkomsten van de hondenbelasting en hier zijn, voor zover wij weten, geen plannen om deze belasting af te schaffen.