Rijk van Nijmegen

Toename thuiswerken maakte beveiliging tegen cybercriminelen nóg belangrijker

Het is belangrijk dat computers en systemen goed beschermd worden
Het is belangrijk dat computers en systemen goed beschermd worden © Pixabay
REGIO - Aangezien het thuiswerken de laatste jaren is toegenomen, mede vanwege corona, is het voorkomen van hacks en datalekken door cybercriminelen nog belangrijker geworden. Dat staat in het jaarverslag over 2021 van de MGR Rijk van Nijmegen.
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert onder meer de technische infrastructuur van de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Heumen en Berg en Dal.

Speciaal team probeert hacks te voorkomen

De iRvN speelt een belangrijke rol in het voorkomen van computer-hacks en stelde vorig jaar een speciaal team samen, dat incidenten en meldingen beoordeelt en eventuele maatregelen neemt of adviezen verstrekt.
Cybercriminelen ontwikkelen computervirussen waarmee ze bijvoorbeeld proberen om toegangscodes van bankrekeningen te stelen. Zo willen geld van rekeningen afhalen.

Meer bewustwording ICT-gebruikers

Ook proberen de cybercriminelen computergegevens van mensen en bedrijven te blokkeren en zo geld af te persen. Ondernemers lijden verliezen als ze geen toegang hebben tot hun bedrijfsgegevens. Daardoor zijn ze vaak gedwongen om geld te betalen aan deze afpersers.
Het speciale team van de iRvN heeft verder gewerkt aan bewustwording onder ICT-gebruikers. Ook is in samenwerking met een extern bureau in kaart gebracht welke beveiligingsmaatregelen nodig en gewenst zijn de komende jaren.

Stabiliteit ICT-structuur beter geworden

Het afgelopen jaar is de stabiliteit en de continuïteit van de ICT-structuur verder verbeterd en vergroot. Dat is bijvoorbeeld gebeurt bij de wijkcentra in de gemeente Nijmegen. Volgens het jaarverslag zijn in 2021 verbeteringen doorgevoerd bij de Servicedesk. Die dragen bij aan 'selfservice' van de gebruikers, waardoor ze minder afhankelijk zijn van de Servicedesk.
De iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen en ICT-overlegsituaties. Dat zorgt ervoor dat de regionale ICT-infrastructuur aansluit bij nieuwe ontwikkelingen en producten.
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt onder meer de technische infrastructuur van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen en de Omgevingsdienst ODRN. Daarnaast verzorgt iRvN voor de gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen het beheer van alle informatiesystemen.