Rijk van Nijmegen

Beuningen eist van ODRN inzage in werkelijke prestatie

De gemeente Beuningen wil een transparanter tevredenheidsonderzoek
De gemeente Beuningen wil een transparanter tevredenheidsonderzoek © Omgevingsdienst Regio Nijmegen
BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen wil dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zich maximaal inspant voor een betere, snellere en accuratere dienstverlening aan de inwoners. Zo moet het klanttevredenheidsonderzoek anders worden opgezet. Nu worden alleen de aanvragen getoetst die een positieve afloop hadden. De raad eist nu dat alle aanvragen geëvalueerd worden zodat de werkelijke prestatie van de dienst naar voren komt.
GroenLinks Beuningen had het debat aangezwengeld over de ODRN. Volgens de fractie was de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het afgelopen jaar vaak negatief in het nieuws geweest. Er werden onder andere vraagtekens gezet bij de meetresultaten en conclusies van de omgevingsdienst. Hier gaat het bijvoorbeeld om de uitstoot van gevaarlijke stoffen door asfaltfabriek APN in Nijmegen-West en de geluidsoverlast door de zandwinning Beuningse Plas en zandwinning Geertjesgolf in Winssen.

Tevredenheidsmeting alleen onder klanten met positief resultaat

Ook bleek bij de jaarlijkse tevredenheidsmeting, dat deze uitsluitend door de ODRN wordt uitgevoerd onder de klanten die op hun aanvraag of verzoek een positief resultaat hebben gehad. Dit leidt mogelijk, zo concludeert de gemeenteraad, tot een te positieve uitslag en de werkelijke prestatie van de omgevingsdienst komt hierdoor niet naar voren.
Nu heeft de gemeenteraad geëist dat ‘het klanttevredenheidsonderzoek zich uitstrekt over álle aanvragen, ook de aanvragen die niet succesvol waren, ingetrokken of buiten behandeling gesteld’. Ook wil de raad dat de ODRN zich maximaal inspant voor een betere, snellere en accuratere dienstverlening aan de inwoners. Om de resultaten van de dienstverlening te kunnen beoordelen, geeft de huidige informatie onvoldoende houvast, concludeert de raad.