Rijk van Nijmegen

Onveilig kruispunt op snelfietsroute Nijmegen - Beuningen

kruispunt Wilhelminalaan/Van Suchtelenstraat Beuningen
kruispunt Wilhelminalaan/Van Suchtelenstraat Beuningen © Google Maps
BEUNINGEN - D66 in Beuningen maakt zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid op het kruispunt Wilhelminalaan/Van Suchtelenstraat in Beuningen-Zuid. Voorafgaand aan de zomermaanden hebben daar in korte tijd drie verkeersongevallen plaatsgevonden. Deze oversteek is onderdeel van de snelfietsroute Nijmegen - Beuningen.

Kruispunt heeft geautomatiseerd systeem

De Wilhelminalaan is een vrij lange en drukke verkeersader waar het verkeer overal voorrang heeft, behalve op één kruispunt. Namelijk daar waar het kruist met de snelfietsroute. De fietsers hebben hier voorrang en in het verleden waren veel automobilisten daar niet op voorbereid.
Om botsingen te voorkomen, werd het gemotoriseerd verkeer uitgebreid gewaarschuwd als men het kruispunt naderde. Dat bleek niet voldoende en daarom is enkele jaren geleden een geautomatiseerd systeem aangebracht. Dit waarschuwt als er fietsers, scooters of voetgangers aankomen. De verkeersveiligheid zou hierdoor flink moeten toenemen.

Zijn er nog verdere veiligheidsmaatregelen mogelijk?

Volgens D66 is echter uit onderzoek gebleken, dat er in Beuningen vorig jaar meer verkeersongelukken zijn geweest dan normaal. Daarom heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder van verkeer. Zo wil de partij nu weten of het college van B&W op de hoogte is van het feit dat op de betreffende fietsoversteek verhoudingsgewijs meer (bijna)ongelukken gebeuren dan op andere locaties in Beuningen.
Verder wil D66 precieze gegevens krijgen over de veiligheid op het betreffende kruispunt, en welke maatregelen het college nog zou kunnen nemen om de verkeersveiligheid verder te vergroten. De snelfietsroute Nijmegen - Beuningen heeft een noordelijk en een zuidelijk traject. Het omstreden kruispunt ligt aan de zuidelijke route, dat ook wel het 'Batavierenpad' wordt genoemd.