Rijk van Nijmegen

Beuningse politiek maakt zich sterk voor kermissen

De gemoederen over de kermis lopen aardig op in Beuningen
De gemoederen over de kermis lopen aardig op in Beuningen © Anton Adelaar / RN7
WINSSEN - De politiek in Beuningen maakt zich hard voor de terugkeer van de kermis in Winssen en Weurt. D66 en BN&M (samen goed voor 9 van de 21 raadszetels) willen weten in hoeverre het college van B&W bereid is de kermissen te ondersteunen.
Het college had eerder in een brief gezegd niet van plan te zijn om nieuwe contracten af te sluiten om een kermis te behouden in de dorpen Winssen en Ewijk. D66 en Beuningen Nu & Morgen vragen zich af wat daar de reden van is en hebben schriftelijke vragen gesteld.

Hamvraag: betaalde de gemeente geld aan kermisorganisatie?

Bij het niet doorgaan van de kermis vorig jaar, had Buro de Kermisgids, die de kermissen organiseert, toegezegd dat de kermis in Winssen dit jaar wel door zou gaan. Dat is echter niet gelukt en ook het aantal attracties op de Ewijkse kermis loopt terug. In Weurt wordt al diverse jaren geen kermis meer gehouden.
De twee politieke partijen vragen ook aan het college welke afspraken er precies zijn gemaakt met het organisatiebureau over de kermissen dit jaar. De hamvraag is of de gemeente in het verleden financiële vergoedingen heeft betaald aan de Buro de Kermisgids, om de evenementen te laten plaatsvinden. "Zo ja, hoe hoog waren die vergoedingen dan," zo vragen D66 en BN&M.

Kermis belangrijk voor sociale cohesie

Beide partijen wijzen er op dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er wordt gewerkt aan de sociale cohesie in de gemeente. De kermissen dragen daar volop aan bij. De kermiskoers in Winssen was dit jaar een groot succes, aldus de twee partijen. Zij constateren tegelijkertijd dat er voor de jeugd niets was georganiseerd.